de beste online bronnen voor

Stamboom Ter Beke


De beste online gegevens voor stamboom Ter Beke
Benieuwd naar de stamboom van familie Ter Beke? Begin hieronder met de stamboom van uw familie. De links zijn specifiek voor Ter Beke.
Suggestie: naast de tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Ter Beke in 5 minuten


Het starten met de stamboom Ter Beke is eigenlijk heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Ter Beke
De stamboom maken Ter Beke

Stamboomonderzoek naar Ter Beke - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Ter Beke hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Ter Beke.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Ter Beke.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Ter Beke voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ter Beke
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ter Beke

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ter Beke
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ter Beke

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Ter Beke

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Ter Beke
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ter Beke

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Ter Beke? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • WieWasWie Ter Beke
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Ter Beke".

 • FamilySearch.org Ter Beke
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Ter Beke.

 • Zoek "Ter Beke" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Ter Beke
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Ter Beke".

Stamboom Ter Beke verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Ter Beke. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Ter Beke: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ter Beke: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ter Beke: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ter Beke: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Ter Beke te vinden, de stamvader Ter Beke en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Ter Beke geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Ter Beke.stamvader Ter Beke
Stamvader Ter Beke is de naamgever van de familie Ter Beke


stamreeks Ter Beke
kwartierstaat Ter Beke
genealogie Ter Beke
parenteel Ter Beke

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Ter Beke is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke naam Ter Beke betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde gegevens gevonden heeft, zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Ter Beke zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Ter Beke online
Ter Beke online gevonden? Check altijd de bronnen.

Waar komt de naam Ter Beke vandaan?

De naam Ter Beke bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Ter Beke in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in de gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Ter Beke

De naam Ter Beke: Wat is de herkomst van Ter Beke? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Ter Beke (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ter Beke (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Ter Beke kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ter Beke


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Ter Beke:

Stamboom Programmatuur

Wanneer u even bezig bent met stamboomonderzoek naar familie Ter Beke wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Ter Beke?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Ter Beke, de beruchte boef Ter Beke, of filmster Ter Beke? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Ter Beke misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Ter Beke ?
Maken beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Ter Beke?

Google eens op "stamboom Ter Beke" of "genealogie Ter Beke" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Ter Beke:

Heeft de familie Ter Beke een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Ter Beke te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ter Beke die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Ter Beke oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ter Beke bekend?

Zoek naar familiewapen "Ter Beke"

Kunt u geen familiewapen van Ter Beke vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ter Beke laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ter Beke, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Extra bronnen

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Ter Beke? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Ter Beke
Lees meer over stamboomononderzoek naar Ter Beke

Terug in de geschiedenis Ter Beke

Ook gegevens over overleden Ter Beke-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ter Beke

overleden Ter Beke
Informatie over overleden Ter Beke familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Ter Beke dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Ter Beke?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ter Beke?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ter Beke. Zoek schrijfwijzen van Ter Beke »

Wat betekent de naam Ter Beke?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Ter Beke op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Ter Beke
Wat betekent Ter Beke?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ter Beke. Zoek betekenis van Ter Beke »

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om informatie over familieleden te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Ter Beke
Vind nog meer informatie over familie Ter Beke in de historische archieven.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Ter Beke
Hoe leefde Ter Beke in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont vele historische beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Ter Beke, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Ter Beke voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Ter Beke in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Wie heet er nog meer Ter Beke?

Wie heeft nog meer de naam Ter Beke? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Ter Beke
Wie heet er nog meer Ter Beke? Tip: Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken voor familieonderzoek naar

Ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Ter Beke kan opstellen. Hier een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken zijn online te bestellen en kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Is familie Ter Beke van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ter Beke deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ter Beke. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor stamboom Ter Beke

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Ter Beke? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Ter Beke uitzoeken
Meer weten over de stamboom Ter Beke?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Abdullahi | stamboom El Abbassi | stamboom Van Aerde | stamboom Achterstraat | stamboom Alfing