de online bronnen voor

Stamboom Ottervanger


De online gegevens voor stamboom Ottervanger
Onderzoek doen naar familie Ottervanger? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van familie Ottervanger. De verwijzingen op deze pagina zijn zoveel mogelijk specifiek voor Ottervanger.
Suggestie: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Ottervanger in 5 minuten


Het begin van de stamboom Ottervanger is eigenlijk heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Ottervanger
Uw stamboom maken Ottervanger

Stamboomonderzoek naar Ottervanger - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Ottervanger hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Ottervanger.

Op deze website vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Ottervanger, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor de stamboom Ottervanger.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Ottervanger uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ottervanger
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ottervanger

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ottervanger
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ottervanger

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Ottervanger

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Ottervanger langzamerhand uit.


familie Ottervanger
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ottervanger

Eenvoudig informatie vinden voor familie Ottervanger? Vind resultaat op de volgende sites:

 • WieWasWie Ottervanger
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Ottervanger".

 • MyHeritage.com Ottervanger
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Ottervanger.
 • FamilySearch.org Ottervanger
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Ottervanger.

 • Archieven Ottervanger
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Let op: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Ottervanger is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde (achter)naam Ottervanger betekent niet per definitie dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Ottervanger zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN daarnaast om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Ottervanger online
Informatie over Ottervanger online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom verder uitzoeken

U wilt de stamboom Ottervanger uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Ottervanger. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Ottervanger: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ottervanger: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ottervanger: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ottervanger: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Ottervanger te vinden, de stamvader Ottervanger en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Ottervanger geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Ottervanger
Stamvader Ottervanger is de naamgever van de familie Ottervanger


stamreeks Ottervanger
kwartierstaat Ottervanger
genealogie Ottervanger
parenteel Ottervanger

Heeft de familie Ottervanger een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Ottervanger te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ottervanger die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Ottervanger oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ottervanger bekend?

Zoek naar familiewapen "Ottervanger"

Kunt u geen familiewapen van Ottervanger vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ottervanger laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ottervanger, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Ottervanger?

Wie heten er nog meer Ottervanger? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Ottervanger
Wie heet er ook Ottervanger? Tip: Speur onbekende achternaamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Ottervanger?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ottervanger?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ottervanger. Zoek schrijfwijzen van Ottervanger »

Ben ik familie van de "bekende" Ottervanger?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Ottervanger, de beruchte crimineel Ottervanger, of filmster Ottervanger? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel mensen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Ottervanger misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Ottervanger ?
Maken beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Ottervanger?

Google eens op "stamboom Ottervanger" of "genealogie Ottervanger" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Ottervanger:

Terug in de geschiedenis Ottervanger

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ottervanger

overleden Ottervanger
Grafstenen van overleden Ottervanger familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Ottervanger dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat betekent de naam Ottervanger?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Ottervanger op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Ottervanger
Wat betekent Ottervanger?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ottervanger. Zoek betekenis van Ottervanger »

Aanvullende bronnen

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Ottervanger? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Ottervanger
Lees meer over stamboomononderzoek naar Ottervanger

Naslagwerken voor stamboomonderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Ottervanger kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische boeken. De volgende boeken zijn via internet te koop en kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek naar familie Ottervanger:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Waar komt de naam Ottervanger vandaan?

De naam Ottervanger bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Ottervanger in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Ottervanger

De naam Ottervanger: Wat is de herkomst van Ottervanger? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Ottervanger (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ottervanger (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Ottervanger
Hoe leefde Ottervanger vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont diverse oude Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Ottervanger, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Ottervanger
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Ottervanger voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Ottervanger voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Ottervanger in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Ottervanger.

Geef de familiegeschiedenis Ottervanger kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ottervanger
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Ottervanger:

Programmatuur

Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet om gegevens over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Ottervanger
Vind meer informatie over familie Ottervanger in de historische archieven.

Is familie Ottervanger van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ottervanger deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ottervanger. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor stamboom Ottervanger

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Ottervanger? Overweeg dan het volgende:


stamboom Ottervanger uitzoeken
Meer weten over de stamboom Ottervanger?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Achalhi | stamboom Adank | stamboom Anthonio | stamboom Albronda | stamboom Van den Aakster