de online bronnen voor

Stamboom Neeskens


De online gegevens voor stamboom Neeskens
Onderzoek doen naar familie Neeskens? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn gepersonaliseerd voor Neeskens.
Suggestie: naast de tips op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Neeskens in 5 minuten


Het starten met de stamboom Neeskens is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Neeskens
De stamboom maken Neeskens

Stamboomonderzoek naar Neeskens - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Neeskens hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Neeskens.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Neeskens.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Neeskens uitvoeren.

Stamboomonderzoek Neeskens
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Neeskens

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Neeskens
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Neeskens

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Neeskens is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

 • Eenzelfde (achter)naam Neeskens betekent niet automatisch dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde data gevonden heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Neeskens zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te omzeilen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Neeskens online
Neeskens online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Neeskens

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Neeskens
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Neeskens

Snel veel informatie vinden voor de familie Neeskens? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • CBG Neeskens
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Neeskens".

 • FamilySearch.org Neeskens
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Neeskens.

 • MyHeritage.com Neeskens
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Neeskens.
 • Zoek "Neeskens" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Neeskens
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Stamboom uitgebreider uitzoeken

U wilt stamboom Neeskens steeds uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Neeskens. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Neeskens: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Neeskens: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Neeskens: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Neeskens: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Neeskens te vinden, de stamvader Neeskens en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Neeskens.

De stamreeks Neeskens geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Neeskens.stamvader Neeskens
Stamvader Neeskens is de naamgever van de familie Neeskens


stamreeks Neeskens
kwartierstaat Neeskens
genealogie Neeskens
parenteel Neeskens

Wie heet er nog meer Neeskens?

Wie heten er ook Neeskens? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Neeskens
Wie heet er nog meer Neeskens? Tip: Speur onbekende achternaamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Neeskens een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Neeskens te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Neeskens die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Neeskens oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Neeskens bekend?

Zoek naar familiewapen "Neeskens"

Kunt u geen familiewapen van Neeskens vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Neeskens laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Neeskens, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over familieleden op te speuren.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Neeskens
Vind ook informatie over familie Neeskens in de historische archieven.

Schrijfwijzen Neeskens?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Neeskens?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Neeskens. Zoek schrijfwijzen van Neeskens »

Software

Er is bij onderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en de onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Neeskens
Hoe leefde Neeskens in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Neeskens voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Neeskens
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Neeskens voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Neeskens in het Nationaal Archief.

 • Neeskens in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Neeskens.

Boeken stamboomonderzoek naar familie

Ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Neeskens kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij het stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wat betekent de naam Neeskens?

Wat betekent uw naam Neeskens? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Neeskens vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Neeskens
Wat betekent Neeskens?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Neeskens. Zoek betekenis van Neeskens »

Geef de familiegeschiedenis Neeskens kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Neeskens
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Neeskens:

Extra ideeën voor de stamboom Neeskens

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Neeskens? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Neeskens
Lees meer over stamboomononderzoek naar Neeskens

Waar komt de familienaam Neeskens vandaan?

De naam Neeskens bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Neeskens in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Neeskens

De naam Neeskens: Maar waar komt de naam Neeskens nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Neeskens (NL) »

België:
Zoek herkomst van Neeskens (BE) »

Ben ik familie van de "bekende" Neeskens?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Neeskens, de beruchte crimineel Neeskens, of filmster Neeskens? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Neeskens wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Neeskens ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Neeskens?

Google eens op "stamboom Neeskens" of "genealogie Neeskens" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Neeskens:

Terug in de geschiedenis Neeskens

Ook informatie over overleden Neeskens-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Neeskens

overleden Neeskens
Grafstenen van overleden Neeskens familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Neeskens dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Is familie Neeskens van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel gesteld: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Neeskens deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Neeskens. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Neeskens

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Neeskens? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Neeskens uitzoeken
Meer weten over Neeskens?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Avontuur | stamboom Baljet | stamboom Blanke | stamboom Boet | stamboom Baardman