de beste bronnen

Stamboom Bekking


De beste gegevens voor stamboom Bekking
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Bekking? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie Bekking. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Bekking.
Tip: naast de links op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Bekking in 5 minuten


Het starten met stamboom Bekking is in de basis heel simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Bekking
Uw stamboom maken Bekking

Stamboomonderzoek naar Bekking - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Bekking hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Bekking.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Bekking.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Bekking uitvoeren.

Stamboomonderzoek Bekking
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Bekking

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Bekking
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Bekking

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Bekking is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Bekking betekent niet per definitie dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u data ontdekt heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Bekking zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright problemen te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Bekking online
Gegevens van Bekking online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Bekking

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Bekking. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders online te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Bekking
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Bekking

Snel gegevens vinden voor de familie Bekking? Vind resultaat op de volgende websites:

 • CBG Bekking
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Bekking".

 • Zoek "Bekking" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Bekking
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Bekking
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Bekking".

 • MyHeritage.com Bekking
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Bekking.

Stamboom verder uitzoeken

U wilt de stamboom Bekking steeds verder uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Bekking. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Bekking: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Bekking: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Bekking: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Bekking: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Bekking te vinden, de stamvader Bekking en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Bekking.

De stamreeks Bekking geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Bekking
Stamvader Bekking is de naamgever van de familie Bekking


stamreeks Bekking
kwartierstaat Bekking
genealogie Bekking
parenteel Bekking

Heeft de familie Bekking een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Bekking te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Bekking die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Bekking bekend?

Zoek naar familiewapen "Bekking"

Kunt u geen familiewapen Bekking vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Bekking laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Bekking, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Schrijfwijzen Bekking?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Bekking?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Bekking. Zoek schrijfwijzen van Bekking »

Terug in de geschiedenis Bekking

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Bekking

overleden Bekking
Grafstenen van overleden Bekking familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Bekking dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Bekking?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Bekking, de beruchte boef Bekking, of moviestar Bekking? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Bekking wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Bekking ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Bekking?

Google eens op "stamboom Bekking" of "genealogie Bekking" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Bekking:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om meer informatie over familie op te speuren.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Bekking
Vind ook informatie over familie Bekking in de lokale archieven.

Wie heet er nog meer Bekking?

Wie heeft nog meer de naam Bekking? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Bekking
Wie heet er nog meer Bekking? Tip: Speur onbekende achternaamgenoten op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat is de oorsprong van naam Bekking?

De naam Bekking bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Bekking in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt vinden. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Bekking

De naam Bekking: Wat is de herkomst van Bekking? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Bekking (NL) »

België:
Zoek herkomst van Bekking (BE) »

Wat betekent de naam Bekking?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Bekking vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Bekking
Wat betekent Bekking?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Bekking. Zoek betekenis van Bekking »

Boeken voor familieonderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Bekking kan onderzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen boeken. De volgende boeken zijn via internet te koop en kunnen assisteren bij stamboomonderzoek naar Bekking:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Bekking
Hoe leefde Bekking vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Bekking in het Nationaal Archief.

 • Bekking in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Bekking.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Bekking, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Bekking
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Bekking voorkomt in de geschiedenis.

Extra bronnen

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Bekking? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Bekking
Lees meer over stamboomononderzoek naar Bekking

Geef de familiegeschiedenis Bekking kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Bekking
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Bekking:

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u een tijdje bezig bent met onderzoek naar de familie Bekking ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en hun onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Bekking van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Bekking deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Bekking. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over stamboom Bekking

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Bekking? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Bekking uitzoeken
Meer weten over de stamboom Bekking?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bernhard | stamboom Goosens | stamboom Van Boggelen | stamboom Addink | stamboom Arink