de online bronnen

Stamboom Asveld


Overzicht van de beste online bronnen voor stamboom Asveld
Onderzoek doen naar uw familie Asveld? Begin hier met de stamboom van uw familie. De bronnen zijn geschikt gemaakt voor uw familie.
Tip: naast de tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Asveld in 5 minuten


Het starten met de stamboom Asveld is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Asveld
Uw stamboom maken Asveld

Stamboomonderzoek naar Asveld - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Asveld hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Asveld.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Asveld.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Asveld voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Asveld
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Asveld

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Asveld
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Asveld

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Asveld. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Asveld

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: weet dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Asveld
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Asveld

Snel veel informatie vinden voor familie Asveld? Vind resultaat op de volgende websites:

 • Zoek "Asveld" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Asveld
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Asveld.
 • Archieven Asveld
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Asveld
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Asveld.

Let op: Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Asveld is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Asveld betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Asveld zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Asveld online
Informatie over Asveld online gevonden? Check altijd de bronnen.

Stamboom verder uitzoeken

U wilt stamboom steeds uitgebreider uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Asveld. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Asveld: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Asveld: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Asveld: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Asveld: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Asveld te vinden, de stamvader Asveld en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Asveld.

De stamreeks Asveld geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Asveld.stamvader Asveld
Stamvader Asveld is de naamgever van de familie Asveld


stamreeks Asveld
kwartierstaat Asveld
genealogie Asveld
parenteel Asveld

Waar komt de familienaam Asveld vandaan?

De naam Asveld bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Asveld in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Asveld

De naam Asveld: Wat is de herkomst van de naam Asveld? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Asveld (NL) »

België:
Zoek herkomst van Asveld (BE) »

Terug in de geschiedenis Asveld

Ook informatie over overleden Asveld-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Asveld

overleden Asveld
Informatie over overleden Asveld familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Asveld dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Wat betekent de naam Asveld?

Wat betekent de naam Asveld? Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Asveld vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Asveld
Wat betekent Asveld?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Asveld. Zoek betekenis van Asveld »

Vastleggen van alle data

Wanneer u even druk bent met onderzoek naar de familie Asveld wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Aanvullende bronnen

U zoekt extra ideeën voor familie Asveld? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Asveld
Lees meer over stamboomononderzoek naar Asveld

Heeft de familie Asveld een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Asveld die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Asveld oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Asveld bekend?

Zoek naar familiewapen "Asveld"

Kunt u geen familiewapen voor Asveld vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Asveld laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Asveld, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Ben ik familie van de "bekende" Asveld?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Asveld, de beruchte crimineel Asveld, of filmster Asveld? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Asveld wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Asveld ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Asveld?

Google eens op "stamboom Asveld" of "genealogie Asveld" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Asveld:

Geef de familiegeschiedenis Asveld kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Asveld
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Asveld:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Asveld
Hoe leefde Asveld in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont vele middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Asveld in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Asveld
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Asveld voorkomt in de geschiedenis.

 • Asveld in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Asveld.

 • Krantenartikelen waarin Asveld voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Naslagwerken voor genealogisch onderzoek Asveld

Ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van Asveld kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om meer gegevens over familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot hun administraties.

informatie Asveld
Vind nog meer informatie over familie Asveld in de historische archieven.

Schrijfwijzen Asveld?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Asveld?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Asveld. Zoek schrijfwijzen van Asveld »

Wie heet er nog meer Asveld?

Wie heten er nog meer Asveld? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Asveld
Wie heet er nog meer Asveld? Tip: Speur bekende of onbekende naamgenoten op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Asveld van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel gesteld: "Is mijn familie of een voorouder ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Asveld deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Asveld. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Asveld

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Asveld? Overweeg dan het volgende:


stamboom Asveld uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Asveld?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Atay | stamboom Aelen | stamboom Van Asselen | stamboom Beerta | stamboom Aret