de beste bronnen voor

Stamboom Apperlo


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Apperlo
Stamboomonderzoek doen naar familie Apperlo? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk specifiek voor Apperlo.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Apperlo in 5 minuten


Het starten met de stamboom Apperlo is eigenlijk heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Apperlo
Uw stamboom maken Apperlo

Stamboomonderzoek naar Apperlo - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Apperlo hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Apperlo.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Apperlo.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Apperlo uitvoeren.

Stamboomonderzoek Apperlo
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Apperlo

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Apperlo
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Apperlo

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Apperlo

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Apperlo
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Apperlo

Snel informatie vinden voor familie Apperlo? Vind resultaat op deze websites:

 • WieWasWie Apperlo
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Apperlo".

 • Archieven Apperlo
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Apperlo
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Apperlo".

 • MyHeritage.com Apperlo
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Apperlo.
 • FamilySearch.org Apperlo
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Apperlo.

 • Zoek "Apperlo" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom steeds meer uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Apperlo. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Apperlo: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Apperlo: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Apperlo: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Apperlo: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Apperlo te vinden, de stamvader Apperlo en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Apperlo geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Apperlo
Stamvader Apperlo is de naamgever van de familie Apperlo


stamreeks Apperlo
kwartierstaat Apperlo
genealogie Apperlo
parenteel Apperlo

Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Apperlo is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Apperlo betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd bij waar u data ontdekt hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Apperlo zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om copyright issues te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Apperlo online
Apperlo online ontdekt? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Terug in de geschiedenis Apperlo

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Apperlo-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Apperlo

overleden Apperlo
Grafstenen van overleden Apperlo familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Apperlo dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Waar komt de naam Apperlo vandaan?

De naam Apperlo bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Apperlo in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden kunt vinden. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Apperlo

De naam Apperlo: Wat is de herkomst van de naam Apperlo? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Apperlo (NL) »

België:
Zoek herkomst van Apperlo (BE) »

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Apperlo?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Apperlo, de beruchte crimineel Apperlo, of filmster Apperlo? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Apperlo wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Apperlo ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Apperlo?

 • Biografisch Portaal Apperlo
  Deze website geeft informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Apperlo" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Apperlo voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Apperlo" of "genealogie Apperlo" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Apperlo:

Schrijfwijzen Apperlo?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Apperlo?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Apperlo. Zoek schrijfwijzen van Apperlo »

Extra bronnen voor de stamboom Apperlo

U zoekt aanvullende bronnen voor de stamboom van familie Apperlo? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Apperlo
Lees meer over stamboomononderzoek naar Apperlo

Wie heet er nog meer Apperlo?

Wie heten er nog meer Apperlo? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Apperlo
Wie heet er nog meer Apperlo? Zoek onbekende familieleden op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Apperlo?

Wat betekent de naam Apperlo? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Apperlo op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Apperlo
Wat betekent Apperlo?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Apperlo. Zoek betekenis van Apperlo »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Apperlo
Hoe leefde Apperlo in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Apperlo, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Apperlo in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Apperlo.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Apperlo
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Apperlo voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Apperlo voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Apperlo in het Nationaal Archief.

Geef de familiegeschiedenis Apperlo kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Apperlo
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Apperlo:

Heeft de familie Apperlo een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Apperlo te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Apperlo die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Apperlo bekend?

Zoek naar familiewapen "Apperlo"

Kunt u geen familiewapen Apperlo vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Apperlo laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Apperlo, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om informatie over uw familieleden te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Apperlo
Vind ook informatie over familie Apperlo in de archieven.

Naslagwerken voor stamboomonderzoek naar Apperlo

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Apperlo kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken zijn via internet te bestellen en kunnen behulpzaam zijn bij stamboomonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Is familie Apperlo van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens voor: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Apperlo deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Apperlo. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Apperlo

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Apperlo? Overweeg dan het volgende:


stamboom Apperlo uitzoeken
Meer weten over Apperlo?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Acer | stamboom Aartse | stamboom Alberg | stamboom Addens | stamboom Amakran