de beste bronnen

Stamboom Ameziane


Overzicht van de bronnen voor stamboom Ameziane
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Ameziane? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van familie Ameziane. De links zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Ameziane.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Ameziane in 5 minuten


Het starten met de stamboom Ameziane is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Ameziane
De stamboom maken Ameziane

Stamboomonderzoek naar Ameziane - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Ameziane hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Ameziane.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Ameziane, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor de stamboom Ameziane.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Ameziane uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ameziane
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ameziane

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ameziane
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ameziane

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Ameziane. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Ameziane is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde naam Ameziane betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Ameziane zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Ameziane online
Gegevens van Ameziane online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Ameziane

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Ameziane. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Ameziane langzamerhand uit.


familie Ameziane
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ameziane

Snel veel gegevens vinden voor de familie Ameziane? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • CBG Ameziane
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Ameziane".

 • MyHeritage.com Ameziane
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Ameziane.
 • FamilySearch.org Ameziane
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Ameziane.

 • Archieven Ameziane
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

De stamboom Ameziane steeds meer uitzoeken

Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Ameziane. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Ameziane: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ameziane: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ameziane: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ameziane: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Ameziane te vinden, de stamvader Ameziane en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Ameziane geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Ameziane
Stamvader Ameziane is de naamgever van de familie Ameziane


stamreeks Ameziane
kwartierstaat Ameziane
genealogie Ameziane
parenteel Ameziane

Ben ik familie van de "bekende" Ameziane?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Ameziane, de beruchte boef Ameziane, of moviestar Ameziane? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Ameziane misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Ameziane ?
Maken beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Ameziane?

Google eens op "stamboom Ameziane" of "genealogie Ameziane" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Ameziane:

Heeft de familie Ameziane een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Ameziane te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ameziane die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ameziane bekend?

Zoek naar familiewapen "Ameziane"

Kunt u geen familiewapen Ameziane vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ameziane laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ameziane, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje druk bent met stamboomonderzoek naar de familie Ameziane ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij onderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Ameziane

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Ameziane-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ameziane

overleden Ameziane
Grafstenen van overleden Ameziane familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Ameziane dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Waar komt de familienaam Ameziane vandaan?

De naam Ameziane bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Ameziane in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Ameziane

De naam Ameziane: Waar komt de naam Ameziane vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Ameziane (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ameziane (BE) »

Wie heet er nog meer Ameziane?

Wie heeft nog meer de achternaam Ameziane? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Ameziane
Wie heet er nog meer Ameziane? Tip: Speur onbekende familieleden op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboom mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over uw familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Ameziane
Vind ook informatie over familie Ameziane in de lokale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Ameziane kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ameziane
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Ameziane:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Ameziane
Hoe leefde Ameziane in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont vele historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Ameziane
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Ameziane voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Ameziane voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Ameziane in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Ameziane.

Schrijfwijzen Ameziane?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ameziane?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ameziane. Zoek schrijfwijzen van Ameziane »

Boeken voor familieonderzoek familie Ameziane

Ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Ameziane kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Extra ideeën

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Ameziane? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Ameziane
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Ameziane

Wat betekent de naam Ameziane?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Ameziane vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Ameziane
Wat betekent Ameziane?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ameziane. Zoek betekenis van Ameziane »

Is familie Ameziane van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ameziane deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ameziane. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over de stamboom Ameziane

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Ameziane? Bedenk dan het volgende:


stamboom Ameziane uitzoeken
Meer weten over van familie Ameziane?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom De Bever | stamboom Assendelft | stamboom Aarsman | stamboom Agelink | stamboom Amir