de bronnen voor

Stamboom Altay


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Altay
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Altay? Begin hier met de stamboom van familie Altay. De links zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de online tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Altay in 5 minuten


Het starten met stamboom Altay is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Altay
De stamboom maken Altay

Stamboomonderzoek naar Altay - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Altay hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Altay.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Altay.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Altay uitvoeren.

Stamboomonderzoek Altay
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Altay

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Altay
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Altay

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Altay

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Altay
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Altay

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Altay? Zoek resultaat op de volgende sites:

 • Zoek "Altay" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Altay
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Altay.
 • WieWasWie Altay
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Altay".

 • CBG Altay
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Altay".

 • FamilySearch.org Altay
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Altay.

 • Archieven Altay
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Om rekening mee te houden

Bij stamboomonderzoek naar Altay is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

 • Dezelfde naam Altay betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u data ontdekt heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Altay zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Altay online
Altay online gevonden? Check de bronnen.

De stamboom Altay uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Altay. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Altay: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Altay: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Altay: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Altay: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Altay te vinden, de stamvader Altay en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Altay.

De stamreeks Altay geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Altay.stamvader Altay
Stamvader Altay is de naamgever van de familie Altay


stamreeks Altay
kwartierstaat Altay
genealogie Altay
parenteel Altay

Stamboom Software

Er is bij onderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van Altay?

De naam Altay bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Altay in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Altay

De naam Altay: Waar komt Altay nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Altay (NL) »

België:
Zoek herkomst van Altay (BE) »

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Altay

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Altay? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Altay
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Altay

Schrijfwijzen Altay?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Altay?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Altay. Zoek schrijfwijzen van Altay »

Boeken familieonderzoek Altay

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Altay kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Ben ik familie van de "bekende" Altay?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Altay, de beruchte boef Altay, of moviestar Altay? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend figuur wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Altay wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Altay ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Altay?

Google eens op "stamboom Altay" of "genealogie Altay" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Altay:

Wie heet er nog meer Altay?

Wie heten er ook Altay? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Altay
Wie heet er ook Altay? Zoek onbekende familieleden op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Altay een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Altay die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Altay oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Altay bekend?

Zoek naar familiewapen "Altay"

Kunt u geen familiewapen van Altay vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Altay laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Altay, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Geef de familiegeschiedenis Altay kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Altay
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Altay:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Altay
Hoe leefde Altay vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont vele historische beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Altay in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Altay
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Altay voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Altay, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Altay voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Altay in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Altay.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboom mee op te zetten. Kijk online om meer gegevens over uw familie te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Altay
Vind nog meer informatie over familie Altay in de archieven.

Terug in de geschiedenis Altay

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Altay

overleden Altay
Informatie over overleden Altay familieleden geven veel extra informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Altay dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Altay?

Wat betekent de naam Altay? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Altay op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Altay
Wat betekent Altay?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Altay. Zoek betekenis van Altay »

Is familie Altay van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag wel gesteld: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Altay deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Altay. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor de stamboom Altay

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Altay? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Altay uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Altay?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Askamp | stamboom Ambrosius | stamboom Abdul | stamboom Anemaat | stamboom Akman