de beste online bronnen voor

Stamboom Ak


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Ak
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Ak? Begin hier met de stamboom van familie Ak. De links zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie Ak.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Ak in 5 minuten


Het begin van de stamboom Ak is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Ak
De stamboom maken Ak

Stamboomonderzoek naar Ak - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Ak hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Ak.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Ak.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Ak voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ak
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ak

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ak
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ak

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Ak. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Ak is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Ak betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Ak zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om copyright discussies te voorkomen en om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Ak online
Informatie over Ak online ontdekt? Controleer de bronnen.

Stamboom Ak steeds meer uitzoeken

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Ak. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Ak: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ak: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ak: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ak: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Ak te vinden, de stamvader Ak en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Ak.

De stamreeks Ak geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Ak
Stamvader Ak is de naamgever van de familie Ak


stamreeks Ak
kwartierstaat Ak
genealogie Ak
parenteel Ak

Online informatie voor Stamboom Ak

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Ak. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders online te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Ak langzamerhand uit.


familie Ak
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ak

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Ak? Zoek resultaat op de volgende sites:

 • CBG Ak
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Ak".

 • WieWasWie Ak
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Ak".

 • MyHeritage.com Ak
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Ak.
 • FamilySearch.org Ak
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Ak.

Software

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Ak

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ak

overleden Ak
Grafstenen van overleden Ak familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Ak dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over uw familie op te speuren.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun oude administraties.

informatie Ak
Vind meer informatie over familie Ak in de regionale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Ak?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Ak, de beruchte crimineel Ak, of filmster Ak? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die toevallig eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Ak wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Ak ?
Maken bekende of beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Ak?

Google eens op "stamboom Ak" of "genealogie Ak" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Ak:

Wie heet er nog meer Ak?

Wie heten er ook Ak? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Ak
Wie heet er ook Ak? Speur bekende of onbekende naamgenoten op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Ak?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ak?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ak. Zoek schrijfwijzen van Ak »

Heeft de familie Ak een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Ak te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ak die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ak bekend?

Zoek naar familiewapen "Ak"

Kunt u geen familiewapen Ak vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ak laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ak, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Geef de familiegeschiedenis Ak kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ak


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Ak:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Ak
Hoe leefde Ak in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Ak, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Bibliografie Ak
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Ak voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Ak voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Boeken stamboomonderzoek

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van Ak kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische boekenvoor de startende stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij het genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Wat betekent de naam Ak?

Wat betekent uw naam Ak? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Ak op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Ak
Wat betekent Ak?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ak. Zoek betekenis van Ak »

Wat is de oorsprong van Ak?

De naam Ak bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Ak in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden kunt vinden. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Ak

De naam Ak: Waar komt Ak vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Ak (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ak (BE) »

Nog meer ideeën voor de stamboom Ak

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Ak? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Ak
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Ak

Is familie Ak van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ak deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ak. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende informatie voor stamboom Ak

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Ak? Bedenk dan het volgende:


stamboom Ak uitzoeken
Meer weten over van familie Ak?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Barry | stamboom Agterhuis | stamboom Atmaca | stamboom Aertssen | stamboom Ariesen