de beste online bronnen

Stamboom Yüce


De beste online bronnen voor stamboom Yüce
Benieuwd naar de stamboom van familie Yüce? Begin hier met de stamboom van familie Yüce. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Yüce in 5 minuten


Het starten met stamboom Yüce is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Yüce
Uw stamboom maken Yüce

Stamboomonderzoek naar Yüce - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Yüce hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Yüce.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Yüce.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Yüce uitvoeren.

Stamboomonderzoek Yüce
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Yüce

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Yüce
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Yüce

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Yüce. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Yüce

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Yüce. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel op internet te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Yüce
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Yüce

Snel gegevens vinden voor de familie Yüce? Zoek resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Yüce
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Yüce.
 • CBG Yüce
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Yüce".

 • FamilySearch.org Yüce
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Yüce.

 • Archieven Yüce
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Yüce
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Yüce".

 • Zoek "Yüce" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Yüce is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde (achter)naam Yüce betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Yüce zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Yüce online
Yüce online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom verder uitzoeken

Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Yüce. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Yüce: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Yüce: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Yüce: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Yüce: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Yüce te vinden, de stamvader Yüce en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Yüce.

De stamreeks Yüce geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Yüce
Stamvader Yüce is de naamgever van de familie Yüce


stamreeks Yüce
kwartierstaat Yüce
genealogie Yüce
parenteel Yüce

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over uw familie op te zoeken.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Yüce
Vind ook informatie over familie Yüce in de lokale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Yüce?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Yüce, de beruchte crimineel Yüce, of moviestar Yüce? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de beroemde Yüce wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Yüce ?
Maken bekende of beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Yüce?

Google eens op "stamboom Yüce" of "genealogie Yüce" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Yüce:

Naslagwerken voor familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Yüce kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij familieonderzoek naar familie:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Terug in de geschiedenis Yüce

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Yüce

overleden Yüce
Grafstenen van overleden Yüce familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Yüce dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Schrijfwijzen Yüce?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Yüce?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Yüce. Zoek schrijfwijzen van Yüce »

Wat betekent de naam Yüce?

Wat betekent uw naam Yüce? Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Yüce vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Yüce
Wat betekent Yüce?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Yüce. Zoek betekenis van Yüce »

Heeft de familie Yüce een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Yüce die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Yüce bekend?

Zoek naar familiewapen "Yüce"

Kunt u geen familiewapen voor Yüce vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Yüce laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Yüce, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Aanvullende ideeën voor de stamboom Yüce

U zoekt extra ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Yüce? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Yüce
Lees meer over stamboomononderzoek naar Yüce

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Yüce kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Yüce
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Yüce:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Yüce
Hoe leefde Yüce in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Yüce
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Yüce voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Yüce voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Yüce in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Yüce.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Yüce, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Yüce in het Nationaal Archief.

Wat is de oorsprong van Yüce?

De naam Yüce bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Yüce in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Yüce

De naam Yüce: Wat is de herkomst van Yüce? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Yüce (NL) »

België:
Zoek herkomst van Yüce (BE) »

Wie heet er nog meer Yüce?

Wie heten er nog meer Yüce? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Yüce
Wie heet er nog meer Yüce? Speur bekende of onbekende naamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Yüce van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Yüce deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Yüce. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Yüce

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Yüce? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Yüce uitzoeken
Meer weten over van familie Yüce?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Abbes | stamboom Abbou | stamboom Bannenberg | stamboom Antheunisse | stamboom Borrenbergs