de bronnen voor

Stamboom Yildiz


Overzicht van de bronnen voor stamboom Yildiz
Benieuwd naar de stamboom van familie Yildiz? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de links op deze website, lees ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Yildiz in 5 minuten


Het starten met de stamboom Yildiz is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Yildiz
Uw stamboom maken Yildiz

Stamboomonderzoek naar Yildiz - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Yildiz hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Yildiz.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Yildiz.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Yildiz uitvoeren.

Stamboomonderzoek Yildiz
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Yildiz

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Yildiz
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Yildiz

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Yildiz is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Yildiz betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Yildiz zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Yildiz online
Yildiz online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Yildiz

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Yildiz langzamerhand uit.


familie Yildiz
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Yildiz

Snel veel informatie vinden voor familie Yildiz? Zoek resultaat op deze sites:

 • CBG Yildiz
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Yildiz".

 • WieWasWie Yildiz
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Yildiz".

 • Archieven Yildiz
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Yildiz
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Yildiz.

Stamboom meer laten groeien

U wilt de stamboom steeds meer laten groeien? Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Yildiz. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Yildiz: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Yildiz: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Yildiz: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Yildiz: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Yildiz te vinden, de stamvader Yildiz en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorouders.

De stamreeks Yildiz geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Yildiz
Stamvader Yildiz is de naamgever van de familie Yildiz


stamreeks Yildiz
kwartierstaat Yildiz
genealogie Yildiz
parenteel Yildiz

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Yildiz
Hoe leefde Yildiz in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont vele oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Yildiz, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Yildiz in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Yildiz.

 • Krantenartikelen waarin Yildiz voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om meer gegevens over familie op te speuren.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Yildiz
Vind meer informatie over familie Yildiz in de regionale archieven.

Wie heet er nog meer Yildiz?

Wie heten er ook Yildiz? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Yildiz
Wie heet er nog meer Yildiz? Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u even bezig bent geweest met onderzoek naar de familie Yildiz ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Yildiz?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Yildiz?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Yildiz. Zoek schrijfwijzen van Yildiz »

Heeft de familie Yildiz een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Yildiz te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Yildiz die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Yildiz oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Yildiz bekend?

Zoek naar familiewapen "Yildiz"

Kunt u geen familiewapen Yildiz vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Yildiz laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Yildiz, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Naslagwerken voor genealogisch onderzoek naar Yildiz

Ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Yildiz kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen assisteren bij genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Nog meer ideeën

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Yildiz? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Yildiz
Lees meer over stamboomononderzoek naar Yildiz

Wat betekent de naam Yildiz?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Yildiz vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Yildiz
Wat betekent Yildiz?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Yildiz. Zoek betekenis van Yildiz »

Wat is de oorsprong van naam Yildiz?

De naam Yildiz bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Yildiz in Nederland of België veel gebruikt wordt - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Yildiz

De naam Yildiz: Maar waar komt de naam Yildiz vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Yildiz (NL) »

België:
Zoek herkomst van Yildiz (BE) »

Terug in de geschiedenis Yildiz

Ook informatie over overleden Yildiz-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Yildiz

overleden Yildiz
Grafstenen van overleden Yildiz familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Yildiz dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Yildiz kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Yildiz
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Yildiz:

Ben ik familie van de "bekende" Yildiz?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Yildiz, de beruchte crimineel Yildiz, of moviestar Yildiz? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de beroemde Yildiz wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Yildiz ?
Maken beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Yildiz?

Google eens op "stamboom Yildiz" of "genealogie Yildiz" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Yildiz:

Is familie Yildiz van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Yildiz deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Yildiz. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende input voor de stamboom Yildiz

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Yildiz? Overweeg dan het volgende:


stamboom Yildiz uitzoeken
Meer weten over Yildiz?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Tijssen | stamboom Nauta | stamboom Van der Kooij | stamboom Rovers | stamboom De Zwart