de online bronnen voor

Stamboom Wittermans


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Wittermans
Stamboomonderzoek doen naar familie Wittermans? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De links zijn gepersonaliseerd voor familie Wittermans.
Suggestie: naast de links op deze website, raadpleeg ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Wittermans in 5 minuten


Het begin van stamboom Wittermans is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Wittermans
De stamboom maken Wittermans

Stamboomonderzoek naar Wittermans - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Wittermans hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Wittermans.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Wittermans, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Wittermans.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Wittermans uitvoeren.

Stamboomonderzoek Wittermans
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Wittermans

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Wittermans
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Wittermans

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Wittermans is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde naam Wittermans betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u data ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Wittermans zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Wittermans online
Wittermans online ontdekt? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Wittermans

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Wittermans
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Wittermans

Snel gegevens vinden voor de familie Wittermans? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • MyHeritage.com Wittermans
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Wittermans.
 • WieWasWie Wittermans
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Wittermans".

 • Archieven Wittermans
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Wittermans" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom Wittermans meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Wittermans. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Wittermans: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Wittermans: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Wittermans: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Wittermans: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Wittermans te vinden, de stamvader Wittermans en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Wittermans.

De stamreeks Wittermans geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Wittermans
Stamvader Wittermans is de naamgever van de familie Wittermans


stamreeks Wittermans
kwartierstaat Wittermans
genealogie Wittermans
parenteel Wittermans

Terug in de geschiedenis Wittermans

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Wittermans

overleden Wittermans
Informatie over overleden Wittermans familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Wittermans dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Nog meer ideeën

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Wittermans? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Wittermans
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Wittermans

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van Wittermans?

De naam Wittermans bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Wittermans in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden kunt traceren. U kunt dan in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Wittermans

De naam Wittermans: Wat is de herkomst van de naam Wittermans? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Wittermans (NL) »

België:
Zoek herkomst van Wittermans (BE) »

Schrijfwijzen Wittermans?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Wittermans?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Wittermans. Zoek schrijfwijzen van Wittermans »

Wie heet er nog meer Wittermans?

Wie heten er ook Wittermans? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Wittermans
Wie heet er ook Wittermans? Tip: Speur bekende of onbekende naamgenoten op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Wittermans
Hoe leefde Wittermans in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel middeleeuwse Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Wittermans
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Wittermans voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Wittermans, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Wittermans in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Wittermans.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Wittermans in het Nationaal Archief.

Wat betekent de naam Wittermans?

Wat betekent de naam Wittermans? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Wittermans op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Wittermans
Wat betekent Wittermans?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Wittermans. Zoek betekenis van Wittermans »

Naslagwerken voor stamboomonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van Wittermans kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische naslagwerkenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen assisteren bij het familieonderzoek Wittermans:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Geef de familiegeschiedenis Wittermans kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Wittermans
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Wittermans:

Heeft de familie Wittermans een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Wittermans die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Wittermans bekend?

Zoek naar familiewapen "Wittermans"

Kunt u geen familiewapen voor Wittermans vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Wittermans laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Wittermans, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Ben ik familie van de "bekende" Wittermans?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Wittermans, de beruchte boef Wittermans, of filmster Wittermans? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Wittermans wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Wittermans ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Wittermans?

Google eens op "stamboom Wittermans" of "genealogie Wittermans" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Wittermans:

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over uw familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Wittermans
Vind meer informatie over familie Wittermans in de archieven.

Is familie Wittermans van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Wittermans deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Wittermans. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over de stamboom Wittermans

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Wittermans? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Wittermans uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Wittermans?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Adriaansz | stamboom Adriaansens | stamboom Aloserij | stamboom Andriese | stamboom Abbassi