de online bronnen

Stamboom Witkamp


De bronnen voor stamboom Witkamp
Onderzoek doen naar uw familie Witkamp? Begin hier met de stamboom van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Witkamp.
Tip: naast de online tips op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Witkamp in 5 minuten


Het begin van de stamboom Witkamp is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Witkamp
De stamboom maken Witkamp

Stamboomonderzoek naar Witkamp - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Witkamp hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Witkamp.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Witkamp, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Witkamp.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Witkamp uitvoeren.

Stamboomonderzoek Witkamp
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Witkamp

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Witkamp
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Witkamp

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Witkamp

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom op internet te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van derden incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Witkamp
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Witkamp

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Witkamp? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • Archieven Witkamp
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Witkamp
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Witkamp.

 • Zoek "Witkamp" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Witkamp
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Witkamp".

 • CBG Witkamp
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Witkamp".

Stamboom verder laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Witkamp. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Witkamp: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Witkamp: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Witkamp: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Witkamp: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Witkamp te vinden, de stamvader Witkamp en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Witkamp geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Witkamp.stamvader Witkamp
Stamvader Witkamp is de naamgever van de familie Witkamp


stamreeks Witkamp
kwartierstaat Witkamp
genealogie Witkamp
parenteel Witkamp

Let op: Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Witkamp is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Witkamp betekent niet per definitie dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde data gevonden heeft. Zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Witkamp zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Witkamp online
Gegevens van Witkamp online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Schrijfwijzen Witkamp?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Witkamp?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Witkamp. Zoek schrijfwijzen van Witkamp »

Wie heet er nog meer Witkamp?

Wie heeft nog meer de naam Witkamp? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Witkamp
Wie heet er nog meer Witkamp? Speur bekende of onbekende familieleden op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Witkamp een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Witkamp die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Witkamp oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Witkamp bekend?

Zoek naar familiewapen "Witkamp"

Kunt u geen familiewapen voor Witkamp vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Witkamp laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Witkamp, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Aanvullende ideeën

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Witkamp? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Witkamp
Lees meer over stamboomononderzoek naar Witkamp

Ben ik familie van de "bekende" Witkamp?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Witkamp, de beruchte boef Witkamp, of filmster Witkamp? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn veel mensen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Witkamp wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Witkamp ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Witkamp?

Google eens op "stamboom Witkamp" of "genealogie Witkamp" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Witkamp:

Terug in de geschiedenis Witkamp

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Witkamp

overleden Witkamp
Grafstenen van overleden Witkamp familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Witkamp dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Witkamp
Hoe leefde Witkamp vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Witkamp in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Witkamp.

 • Krantenartikelen waarin Witkamp voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Witkamp in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Witkamp, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over uw familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Witkamp
Vind ook informatie over familie Witkamp in de archieven.

Geef de familiegeschiedenis Witkamp kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Witkamp
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Witkamp:

Wat is de oorsprong van Witkamp?

De naam Witkamp bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Witkamp in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Witkamp

De naam Witkamp: Wat is de herkomst van de naam Witkamp? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Witkamp (NL) »

België:
Zoek herkomst van Witkamp (BE) »

Naslagwerken voor familieonderzoek

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de genealogie van Witkamp kan opstellen. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij stamboomonderzoek naar familie:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Wat betekent de naam Witkamp?

Wat betekent uw naam Witkamp? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Witkamp vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Witkamp
Wat betekent Witkamp?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Witkamp. Zoek betekenis van Witkamp »

Software

Wanneer u even druk bent geweest met onderzoek naar familie Witkamp wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Witkamp van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Witkamp deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Witkamp. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Witkamp

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Witkamp? Bedenk dan het volgende:


stamboom Witkamp uitzoeken
Meer weten over de stamboom Witkamp?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Oene | stamboom Holman | stamboom Wagemaker | stamboom Schol | stamboom Van Beveren