de bronnen

Stamboom Wikkerink


Overzicht van de beste online bronnen en gegevens voor stamboom Wikkerink
Benieuwd naar de stamboom van familie Wikkerink? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van familie Wikkerink. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Wikkerink.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Wikkerink in 5 minuten


Het begin van stamboom Wikkerink is eigenlijk heel simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Wikkerink
Uw stamboom maken Wikkerink

Stamboomonderzoek naar Wikkerink - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Wikkerink hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Wikkerink.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Wikkerink, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden voor de stamboom Wikkerink.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Wikkerink voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Wikkerink
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Wikkerink

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Wikkerink
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Wikkerink

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Wikkerink is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde achternaam Wikkerink betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens ontdekt hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Wikkerink zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Wikkerink online
Wikkerink online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Wikkerink

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Wikkerink. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders online te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Wikkerink langzamerhand uit.


familie Wikkerink
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Wikkerink

Snel informatie vinden voor familie Wikkerink? Zoek resultaat op deze websites:

 • FamilySearch.org Wikkerink
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Wikkerink.

 • MyHeritage.com Wikkerink
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Wikkerink.
 • CBG Wikkerink
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Wikkerink".

 • Zoek "Wikkerink" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom steeds uitgebreider laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Wikkerink. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Wikkerink: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Wikkerink: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Wikkerink: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Wikkerink: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Wikkerink te vinden, de stamvader Wikkerink en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Wikkerink geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Wikkerink
Stamvader Wikkerink is de naamgever van de familie Wikkerink


stamreeks Wikkerink
kwartierstaat Wikkerink
genealogie Wikkerink
parenteel Wikkerink

Schrijfwijzen Wikkerink?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Wikkerink?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Wikkerink. Zoek schrijfwijzen van Wikkerink »

Wie heet er nog meer Wikkerink?

Wie heten er nog meer Wikkerink? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Wikkerink
Wie heet er nog meer Wikkerink? Tip: Zoek onbekende familieleden op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Wikkerink?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Wikkerink vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Wikkerink
Wat betekent Wikkerink?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Wikkerink. Zoek betekenis van Wikkerink »

Vastleggen van alle data

Er is bij stamboomonderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van naam Wikkerink?

De naam Wikkerink bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Wikkerink in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Wikkerink

De naam Wikkerink: Wat is de herkomst van de naam Wikkerink? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Wikkerink (NL) »

België:
Zoek herkomst van Wikkerink (BE) »

Heeft de familie Wikkerink een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Wikkerink te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Wikkerink die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Wikkerink bekend?

Zoek naar familiewapen "Wikkerink"

Kunt u geen familiewapen Wikkerink vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Wikkerink laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Wikkerink, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet om informatie over familieleden op te zoeken.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Wikkerink
Vind ook informatie over familie Wikkerink in de historische archieven.

Boeken voor familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Wikkerink kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen boeken. Deze boeken zijn via internet te verkrijgen en kunnen assisteren bij familieonderzoek familie:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Terug in de geschiedenis Wikkerink

Wanneer u al wat gegevens van familieleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Wikkerink

overleden Wikkerink
Informatie over overleden Wikkerink familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Wikkerink dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Aanvullende bronnen voor stamboomonderzoek Wikkerink

U zoekt nog meer ideeën voor familie Wikkerink? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Wikkerink
Lees meer over stamboomononderzoek naar Wikkerink

Geef de familiegeschiedenis Wikkerink kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Wikkerink
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Wikkerink:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Wikkerink
Hoe leefde Wikkerink in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde spreekwoorden zien hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Wikkerink voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Wikkerink
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Wikkerink voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Wikkerink in het Nationaal Archief.

Ben ik familie van de "bekende" Wikkerink?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Wikkerink, de beruchte boef Wikkerink, of moviestar Wikkerink? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Wikkerink wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Wikkerink ?
Maken beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Wikkerink?

Google eens op "stamboom Wikkerink" of "genealogie Wikkerink" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Wikkerink:

Is familie Wikkerink van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Wikkerink deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Wikkerink. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over stamboom Wikkerink

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Wikkerink? Overweeg dan het volgende:


stamboom Wikkerink uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Wikkerink?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bastiaanssen | stamboom Van Assema | stamboom De Bever | stamboom Assendelft | stamboom Ten Bruggencate