de beste online bronnen

Stamboom Wierckx


De beste gegevens voor stamboom Wierckx
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Wierckx? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie Wierckx. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Wierckx.
Suggestie: naast de online links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Wierckx in 5 minuten


Het starten met stamboom Wierckx is eigenlijk heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Wierckx
De stamboom maken Wierckx

Stamboomonderzoek naar Wierckx - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Wierckx hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Wierckx.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Wierckx.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Wierckx uitvoeren.

Stamboomonderzoek Wierckx
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Wierckx

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Wierckx
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Wierckx

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Wierckx

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Wierckx
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Wierckx

Snel informatie vinden voor familie Wierckx? Zoek resultaat op de volgende websites:

 • MyHeritage.com Wierckx
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Wierckx.
 • CBG Wierckx
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Wierckx".

 • WieWasWie Wierckx
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Wierckx".

 • Archieven Wierckx
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Wierckx is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke naam Wierckx betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u data gevonden heeft. Zodat u het kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Wierckx zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om copyright discussies te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Wierckx online
Gegevens van Wierckx online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Wierckx. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Wierckx: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Wierckx: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Wierckx: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Wierckx: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Wierckx te vinden, de stamvader Wierckx en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Wierckx.

De stamreeks Wierckx geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Wierckx.stamvader Wierckx
Stamvader Wierckx is de naamgever van de familie Wierckx


stamreeks Wierckx
kwartierstaat Wierckx
genealogie Wierckx
parenteel Wierckx

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Wierckx
Hoe leefde Wierckx in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel laat via gezegden zien hoe mensen in de middeleeuwen leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Wierckx
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Wierckx voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Wierckx, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Wierckx in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Wierckx.

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over uw familie op te speuren.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Wierckx
Vind ook informatie over familie Wierckx in de regionale archieven.

Terug in de geschiedenis Wierckx

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt ontdekt, kunt u verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Wierckx

overleden Wierckx
Informatie over overleden Wierckx familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Wierckx dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Wierckx?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Wierckx?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Wierckx. Zoek schrijfwijzen van Wierckx »

Heeft de familie Wierckx een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Wierckx te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Wierckx die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Wierckx oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Wierckx bekend?

Zoek naar familiewapen "Wierckx"

Kunt u geen familiewapen voor Wierckx vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Wierckx laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Wierckx, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wie heet er nog meer Wierckx?

Wie heeft nog meer de achternaam Wierckx? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Wierckx
Wie heet er nog meer Wierckx? Tip: Speur onbekende naamdragers op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Extra bronnen voor de stamboom Wierckx

U zoekt aanvullende bronnen voor familie Wierckx? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Wierckx
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Wierckx

Wat is de oorsprong van naam Wierckx?

De naam Wierckx bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Wierckx in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Wierckx

De naam Wierckx: Wat is de herkomst van de naam Wierckx? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Wierckx (NL) »

België:
Zoek herkomst van Wierckx (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Wierckx kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Wierckx
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Wierckx:

Ben ik familie van de "bekende" Wierckx?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Wierckx, de beruchte boef Wierckx, of filmster Wierckx? U hoeft niet per sefamilie te zijn.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn veel personen die toevallig eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Wierckx wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Wierckx ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Wierckx?

 • Biografisch Portaal Wierckx
  De website van Biografisch Portaal geeft informatie over opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Wierckx" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Wierckx voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Wierckx" of "genealogie Wierckx" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Wierckx:

Boeken voor genealogisch onderzoek Wierckx

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Wierckx kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerken. De volgende boeken kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Stamboom Software

Wanneer u een tijdje bezig bent met stamboomonderzoek naar de familie Wierckx wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Wierckx?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Wierckx vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Wierckx
Wat betekent Wierckx?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Wierckx. Zoek betekenis van Wierckx »

Is familie Wierckx van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag wel eens voor: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Wierckx deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Wierckx. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer over de stamboom Wierckx

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Wierckx? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Wierckx uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Wierckx?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Den Ambtman | stamboom Van Acquoij | stamboom Allen | stamboom Aten | stamboom Ashraf