de beste online bronnen

Stamboom Westerink


De beste bronnen voor stamboom Westerink
Onderzoek doen naar uw familie Westerink? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor Westerink.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Westerink in 5 minuten


Het starten met stamboom Westerink is eigenlijk heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Westerink
De stamboom maken Westerink

Stamboomonderzoek naar Westerink - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Westerink hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Westerink.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Westerink, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Westerink.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Westerink voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Westerink
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Westerink

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Westerink
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Westerink

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Westerink

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Westerink. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Westerink langzamerhand uit.


familie Westerink
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Westerink

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Westerink? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • Archieven Westerink
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Westerink" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Westerink
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Westerink".

 • FamilySearch.org Westerink
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Westerink.

De stamboom meer uitzoeken

U wilt de stamboom steeds meer laten groeien? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Westerink. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Westerink: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Westerink: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Westerink: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Westerink: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Westerink te vinden, de stamvader Westerink en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Westerink geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Westerink.stamvader Westerink
Stamvader Westerink is de naamgever van de familie Westerink


stamreeks Westerink
kwartierstaat Westerink
genealogie Westerink
parenteel Westerink

Waarschuwing: Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Westerink is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Westerink betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde data gevonden heeft, zodat u het altijd kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Westerink zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Westerink online
Westerink online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Geef de familiegeschiedenis Westerink kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Westerink
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Westerink:

Wat betekent de naam Westerink?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Westerink op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Westerink
Wat betekent Westerink?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Westerink. Zoek betekenis van Westerink »

Wie heet er nog meer Westerink?

Wie heeft nog meer de achternaam Westerink? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Westerink
Wie heet er nog meer Westerink? Tip: Zoek onbekende achternaamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Ben ik familie van de "bekende" Westerink?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Westerink, de beruchte boef Westerink, of moviestar Westerink? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Westerink misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Westerink ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Westerink?

Google eens op "stamboom Westerink" of "genealogie Westerink" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Westerink:

Terug in de geschiedenis Westerink

Ook informatie over overleden Westerink-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Westerink

overleden Westerink
Informatie over overleden Westerink familieleden geven veel gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Westerink dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Westerink?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Westerink?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Westerink. Zoek schrijfwijzen van Westerink »

Waar komt de naam Westerink vandaan?

De naam Westerink bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Westerink in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Westerink

De naam Westerink: Wat is de herkomst van de naam Westerink? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Westerink (NL) »

België:
Zoek herkomst van Westerink (BE) »

Extra bronnen voor de stamboom Westerink

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Westerink? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Westerink
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Westerink

Heeft de familie Westerink een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Westerink die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Westerink bekend?

Zoek naar familiewapen "Westerink"

Kunt u geen familiewapen Westerink vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Westerink laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Westerink, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Boeken genealogisch onderzoek Westerink

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van Westerink kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken kunnen assisteren bij familieonderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
 

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Westerink
Hoe leefde Westerink in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Westerink in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Westerink.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Westerink in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Westerink voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online om informatie over uw familie te vinden.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Westerink
Vind nog meer informatie over familie Westerink in de historische archieven.

Software

Er is bij onderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Westerink van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Westerink deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Westerink. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer over stamboom Westerink

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Westerink? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Westerink uitzoeken
Meer weten over van familie Westerink?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van den Biggelaar | stamboom Van der Kooi | stamboom De Hoop | stamboom Kunst | stamboom Sijtsma