de bronnen

Stamboom Westen


Overzicht van de beste online bronnen voor stamboom Westen
Onderzoek doen naar uw familie Westen? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De links zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Westen.
Suggestie: naast de links op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin stamboom Westen in 5 minuten


Het starten met stamboom Westen is in de basis heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Westen
Uw stamboom maken Westen

Stamboomonderzoek naar Westen - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Westen hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Westen.

Op deze website vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Westen, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor stamboom Westen.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Westen uitvoeren.

Stamboomonderzoek Westen
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Westen

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Westen
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Westen

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Westen. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Westen

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Westen langzamerhand uit.


familie Westen
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Westen

Eenvoudig veel informatie vinden voor familie Westen? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • Archieven Westen
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Westen
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Westen".

 • Zoek "Westen" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Westen
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Westen".

 • FamilySearch.org Westen
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Westen.

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Westen is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Westen betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Westen zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke problemen te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Westen online
Westen online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom Westen uitgebreider uitzoeken

U wilt de stamboom steeds meer uitzoeken? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Westen. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Westen: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Westen: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Westen: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Westen: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Westen te vinden, de stamvader Westen en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Westen.

De stamreeks Westen geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Westen
Stamvader Westen is de naamgever van de familie Westen


stamreeks Westen
kwartierstaat Westen
genealogie Westen
parenteel Westen

Stamboom Programmatuur

Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van Westen?

De naam Westen bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Westen in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult traceren. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Westen

De naam Westen: Wat is de herkomst van de naam Westen? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Westen (NL) »

België:
Zoek herkomst van Westen (BE) »

Terug in de geschiedenis Westen

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook gegevens over overleden Westen-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Westen

overleden Westen
Grafstenen van overleden Westen familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Westen dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Ben ik familie van de "bekende" Westen?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Westen, de beruchte crimineel Westen, of filmster Westen? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Westen misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Westen ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Westen?

Google eens op "stamboom Westen" of "genealogie Westen" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Westen:

Schrijfwijzen Westen?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Westen?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Westen. Zoek schrijfwijzen van Westen »

Geef de familiegeschiedenis Westen kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Westen
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Westen:

Wie heet er nog meer Westen?

Wie heten er nog meer Westen? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Westen
Wie heet er nog meer Westen? Tip: Zoek onbekende naamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Westen
Hoe leefde Westen in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont een groot aantal historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Westen in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Westen.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Westen, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Westen in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Westen voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Heeft de familie Westen een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Westen die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Westen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Westen bekend?

Zoek naar familiewapen "Westen"

Kunt u geen familiewapen Westen vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Westen laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Westen, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Naslagwerken genealogisch onderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Westen kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken zijn online te bestellen en kunnen helpen bij stamboomonderzoek familie Westen:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
 

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Westen

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Westen? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Westen
Lees meer over stamboomononderzoek naar Westen

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee op te zetten. Kijk online om meer informatie over familie te vinden.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Westen
Vind ook informatie over familie Westen in de archieven.

Wat betekent de naam Westen?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Westen op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Westen
Wat betekent Westen?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Westen. Zoek betekenis van Westen »

Is familie Westen van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Westen deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Westen. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over de stamboom Westen

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Westen? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Westen uitzoeken
Meer weten over Westen?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Benedictus | stamboom Andrea | stamboom Berkhoff | stamboom Van Anrooij | stamboom Bathoorn