de bronnen

Stamboom Weber


De bronnen en gegevens voor stamboom Weber
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Weber? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De bronnen zijn specifiek voor Weber.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Weber in 5 minuten


Het starten met stamboom Weber is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Weber
Uw stamboom maken Weber

Stamboomonderzoek naar Weber - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Weber hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Weber.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Weber, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Weber.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Weber voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Weber
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Weber

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Weber
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Weber

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Weber

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: onthoud dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Weber langzamerhand uit.


familie Weber
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Weber

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Weber? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Weber
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Weber.
 • WieWasWie Weber
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Weber".

 • FamilySearch.org Weber
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Weber.

 • Archieven Weber
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Weber
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Weber".

 • Zoek "Weber" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Weber is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Weber betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Weber zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Weber online
Weber online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom steeds uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Weber. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Weber: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Weber: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Weber: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Weber: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Weber te vinden, de stamvader Weber en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Weber geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Weber
Stamvader Weber is de naamgever van de familie Weber


stamreeks Weber
kwartierstaat Weber
genealogie Weber
parenteel Weber

Geef de familiegeschiedenis Weber kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Weber
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Weber:

Terug in de geschiedenis Weber

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Weber

overleden Weber
Informatie over overleden Weber familieleden geven veel aanvullende informatie voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Weber dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Stamboom Software

Er is bij stamboomonderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat is de oorsprong van de familienaam Weber?

De naam Weber bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Weber in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Weber

De naam Weber: Wat is de herkomst van de naam Weber? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Weber (NL) »

België:
Zoek herkomst van Weber (BE) »

Heeft de familie Weber een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Weber die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Weber bekend?

Zoek naar familiewapen "Weber"

Kunt u geen familiewapen Weber vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Weber laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Weber, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Weber
Hoe leefde Weber vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont vele historische beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Weber
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Weber voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Weber, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Weber voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Weber in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Weber.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Weber in het Nationaal Archief.

Boeken familieonderzoek Weber

Ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Weber kan uitzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek naar:

Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Schrijfwijzen Weber?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Weber?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Weber. Zoek schrijfwijzen van Weber »

Ben ik familie van de "bekende" Weber?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Weber, de beruchte boef Weber, of filmster Weber? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende Weber wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Weber ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Weber?

 • Biografisch Portaal Weber
  De website van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, uit het verleden tot nu.

 • "Weber" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Weber voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Weber" of "genealogie Weber" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Weber:

Nog meer ideeën

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over de stamboom van familie Weber? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Weber
Lees meer over stamboomononderzoek naar Weber

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online om informatie over uw familieleden op te zoeken.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Weber
Vind ook informatie over familie Weber in de regionale archieven.

Wat betekent de naam Weber?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Weber vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Weber
Wat betekent Weber?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Weber. Zoek betekenis van Weber »

Wie heet er nog meer Weber?

Wie heten er nog meer Weber? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Weber
Wie heet er nog meer Weber? Zoek onbekende familieleden op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Weber van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Weber deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Weber. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Weber

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Weber? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Weber uitzoeken
Meer weten over Weber?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Verheul | stamboom Van Oorschot | stamboom Ten Have | stamboom Schmitz | stamboom Van der Zwan