de beste bronnen

Stamboom Van Liempd


Overzicht van de online bronnen voor stamboom Van Liempd
Onderzoek doen naar familie Van Liempd? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie Van Liempd. De bronnen zijn zoveel mogelijk specifiek voor Van Liempd.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Van Liempd in 5 minuten


Het begin van stamboom Van Liempd is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Van Liempd
De stamboom maken Van Liempd

Stamboomonderzoek naar Van Liempd - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Van Liempd hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Van Liempd.

Op deze website vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Van Liempd.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Van Liempd voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Van Liempd
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Van Liempd

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Van Liempd
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Van Liempd

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Van Liempd. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Van Liempd

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Van Liempd
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Van Liempd

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Van Liempd? Vind direct resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Van Liempd
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Van Liempd.
 • CBG Van Liempd
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Van Liempd".

 • FamilySearch.org Van Liempd
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Van Liempd.

 • WieWasWie Van Liempd
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Van Liempd".

De stamboom meer laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Van Liempd. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Van Liempd: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Van Liempd: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Van Liempd: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Van Liempd: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van achternaam Van Liempd te vinden, de stamvader Van Liempd en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Van Liempd geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Van Liempd.stamvader Van Liempd
Stamvader Van Liempd is de naamgever van de familie Van Liempd


stamreeks Van Liempd
kwartierstaat Van Liempd
genealogie Van Liempd
parenteel Van Liempd

Waarschuwing: Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Van Liempd is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde achternaam Van Liempd betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg vast waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Van Liempd zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om copyright discussies te omzeilen EN om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Van Liempd online
Informatie over Van Liempd online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Van Liempd
Hoe leefde Van Liempd in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Van Liempd
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Van Liempd voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Van Liempd voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Van Liempd, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om informatie over familieleden te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Van Liempd
Vind ook informatie over familie Van Liempd in de regionale archieven.

Wie heet er nog meer Van Liempd?

Wie heeft nog meer de naam Van Liempd? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Van Liempd
Wie heet er ook Van Liempd? Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Van Liempd?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Van Liempd?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Van Liempd. Zoek schrijfwijzen van Van Liempd »

Vastleggen van alle gegevens

Wanneer u een tijdje bezig bent met stamboomonderzoek naar de familie Van Liempd ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Van Liempd

Ook gegevens over overleden Van Liempd-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Van Liempd

overleden Van Liempd
Informatie over overleden Van Liempd familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Van Liempd dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Heeft de familie Van Liempd een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Van Liempd die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Van Liempd bekend?

Zoek naar familiewapen "Van Liempd"

Kunt u geen familiewapen van Van Liempd vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Van Liempd laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Van Liempd, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Geef de familiegeschiedenis Van Liempd kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Van Liempd


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Van Liempd:

Ben ik familie van de "bekende" Van Liempd?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Van Liempd, de beruchte boef Van Liempd, of filmster Van Liempd? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Van Liempd wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Van Liempd ?
Maken beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Van Liempd?

Google eens op "stamboom Van Liempd" of "genealogie Van Liempd" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Van Liempd:

Aanvullende bronnen voor de stamboom Van Liempd

U zoekt nog meer bronnen voor familie Van Liempd? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Van Liempd
Lees meer over stamboomononderzoek naar Van Liempd

Wat is de oorsprong van de familienaam Van Liempd?

De naam Van Liempd bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Van Liempd in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden kunt traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Van Liempd

De naam Van Liempd: Wat is de herkomst van de naam Van Liempd? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Van Liempd (NL) »

België:
Zoek herkomst van Van Liempd (BE) »

Wat betekent de naam Van Liempd?

Wat betekent uw naam Van Liempd? Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Van Liempd vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Van Liempd
Wat betekent Van Liempd?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Van Liempd. Zoek betekenis van Van Liempd »

Boeken voor genealogisch onderzoek naar

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van Van Liempd kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste genealogische boeken. Deze boeken kunnen assisteren bij familieonderzoek:

Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Is familie Van Liempd van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag wel gesteld: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Van Liempd deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Van Liempd. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Van Liempd

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Van Liempd? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Van Liempd uitzoeken
Meer weten over de stamboom Van Liempd?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bergers | stamboom Arnoldus | stamboom Hakkers | stamboom Goedegebuure | stamboom Baarda