de online bronnen voor

Stamboom Van Calker


Overzicht van de bronnen voor stamboom Van Calker
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Van Calker? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Van Calker in 5 minuten


Het starten met de stamboom Van Calker is eigenlijk heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Van Calker
De stamboom maken Van Calker

Stamboomonderzoek naar Van Calker - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Van Calker hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Van Calker.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Van Calker.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Van Calker uitvoeren.

Stamboomonderzoek Van Calker
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Van Calker

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Van Calker
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Van Calker

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Van Calker

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Van Calker. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Van Calker
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Van Calker

Snel informatie vinden voor familie Van Calker? Zoek resultaat op deze websites:

 • WieWasWie Van Calker
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Van Calker".

 • Zoek "Van Calker" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Van Calker
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Van Calker
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Van Calker".

Stamboom steeds meer laten groeien

U wilt stamboom steeds meer uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Van Calker. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Van Calker: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Van Calker: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Van Calker: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Van Calker: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Van Calker te vinden, de stamvader Van Calker en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Van Calker.

De stamreeks Van Calker geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Van Calker.stamvader Van Calker
Stamvader Van Calker is de naamgever van de familie Van Calker


stamreeks Van Calker
kwartierstaat Van Calker
genealogie Van Calker
parenteel Van Calker

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Van Calker is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Van Calker betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Van Calker zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Van Calker online
Informatie over Van Calker online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u even bezig bent met stamboomonderzoek naar familie Van Calker wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Van Calker
Hoe leefde Van Calker vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Van Calker, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Van Calker in het Nationaal Archief.

 • Van Calker in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Van Calker.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Schrijfwijzen Van Calker?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Van Calker?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Van Calker. Zoek schrijfwijzen van Van Calker »

Waar komt de familienaam Van Calker vandaan?

De naam Van Calker bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar Van Calker in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Van Calker

De naam Van Calker: Maar waar komt Van Calker vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Van Calker (NL) »

België:
Zoek herkomst van Van Calker (BE) »

Wie heet er nog meer Van Calker?

Wie heten er ook Van Calker? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Van Calker
Wie heet er ook Van Calker? Zoek onbekende achternaamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Van Calker een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Van Calker die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Van Calker bekend?

Zoek naar familiewapen "Van Calker"

Kunt u geen familiewapen van Van Calker vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Van Calker laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Van Calker, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" Van Calker?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Van Calker, de beruchte crimineel Van Calker, of moviestar Van Calker? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde naam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Van Calker misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Van Calker ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Van Calker?

Google eens op "stamboom Van Calker" of "genealogie Van Calker" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Van Calker:

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Van Calker

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Van Calker? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Van Calker
Lees meer over stamboomononderzoek naar Van Calker

Terug in de geschiedenis Van Calker

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Van Calker

overleden Van Calker
Grafstenen van overleden Van Calker familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Van Calker dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Van Calker?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Van Calker vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Van Calker
Wat betekent Van Calker?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Van Calker. Zoek betekenis van Van Calker »

Naslagwerken voor familieonderzoek naar Van Calker

Ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Van Calker kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over uw familie te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Van Calker
Vind ook informatie over familie Van Calker in de lokale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Van Calker kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Van Calker
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Van Calker:

Is familie Van Calker van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Van Calker deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Van Calker. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Van Calker

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Van Calker? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Van Calker uitzoeken
Meer weten over de stamboom Van Calker?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alam | stamboom Akkoc | stamboom Achterhuis | stamboom Alic | stamboom Anthonisse