de beste bronnen

Stamboom Uitzetter


De bronnen en gegevens voor stamboom Uitzetter
Stamboomonderzoek doen naar familie Uitzetter? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Uitzetter in 5 minuten


Het begin van stamboom Uitzetter is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Uitzetter
Uw stamboom maken Uitzetter

Stamboomonderzoek naar Uitzetter - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Uitzetter hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Uitzetter.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Uitzetter, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden voor stamboom Uitzetter.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Uitzetter uitvoeren.

Stamboomonderzoek Uitzetter
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Uitzetter

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Uitzetter
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Uitzetter

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Uitzetter. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Uitzetter

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Uitzetter langzamerhand uit.


familie Uitzetter
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Uitzetter

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Uitzetter? Vind resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Uitzetter
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Uitzetter.
 • FamilySearch.org Uitzetter
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Uitzetter.

 • WieWasWie Uitzetter
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Uitzetter".

 • CBG Uitzetter
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Uitzetter".

 • Archieven Uitzetter
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Stamboom verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Uitzetter. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Uitzetter: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Uitzetter: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Uitzetter: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Uitzetter: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Uitzetter te vinden, de stamvader Uitzetter en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee op een familiewapen Uitzetter.

De stamreeks Uitzetter geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Uitzetter.stamvader Uitzetter
Stamvader Uitzetter is de naamgever van de familie Uitzetter


stamreeks Uitzetter
kwartierstaat Uitzetter
genealogie Uitzetter
parenteel Uitzetter

Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Uitzetter is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde naam Uitzetter betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u data gevonden heeft, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Uitzetter zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om copyright issues te omzeilen EN daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Uitzetter online
Gegevens van Uitzetter online ontdekt? Check de oorspronkelijke bronnen.

Heeft de familie Uitzetter een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Uitzetter te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Uitzetter die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Uitzetter bekend?

Zoek naar familiewapen "Uitzetter"

Kunt u geen familiewapen Uitzetter vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Uitzetter laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Uitzetter, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wat betekent de naam Uitzetter?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Uitzetter op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Uitzetter
Wat betekent Uitzetter?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Uitzetter. Zoek betekenis van Uitzetter »

Ben ik familie van de "bekende" Uitzetter?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Uitzetter, de beruchte boef Uitzetter, of moviestar Uitzetter? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Uitzetter misschien al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Uitzetter ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Uitzetter?

Google eens op "stamboom Uitzetter" of "genealogie Uitzetter" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Uitzetter:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over familieleden op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Uitzetter
Vind meer informatie over familie Uitzetter in de archieven.

Wie heet er nog meer Uitzetter?

Wie heeft nog meer de naam Uitzetter? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Uitzetter
Wie heet er nog meer Uitzetter? Tip: Speur onbekende naamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Vastleggen van alle data

Wanneer u even druk bent met onderzoek naar familie Uitzetter ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Extra bronnen voor de stamboom Uitzetter

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Uitzetter? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Uitzetter
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Uitzetter

Naslagwerken genealogisch onderzoek naar Uitzetter

Ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Uitzetter kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerken. Deze boeken kunnen helpen bij het stamboomonderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Schrijfwijzen Uitzetter?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Uitzetter?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Uitzetter. Zoek schrijfwijzen van Uitzetter »

Terug in de geschiedenis Uitzetter

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Uitzetter-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Uitzetter

overleden Uitzetter
Grafstenen van overleden Uitzetter familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Uitzetter dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Uitzetter kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Uitzetter
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Uitzetter:

Wat is de oorsprong van naam Uitzetter?

De naam Uitzetter bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar de naam Uitzetter in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Uitzetter

De naam Uitzetter: Wat is de herkomst van de naam Uitzetter? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Uitzetter (NL) »

België:
Zoek herkomst van Uitzetter (BE) »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Uitzetter
Hoe leefde Uitzetter vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel oude Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Uitzetter
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Uitzetter voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Uitzetter voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Uitzetter, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Uitzetter in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Uitzetter.

Is familie Uitzetter van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Uitzetter deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Uitzetter. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende input voor de stamboom Uitzetter

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Uitzetter? Overweeg dan het volgende:


stamboom Uitzetter uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Uitzetter?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alp | stamboom Amelo | stamboom Adan | stamboom Anakotta | stamboom Bartman