de bronnen voor

Stamboom Tops


De online bronnen voor stamboom Tops
Benieuwd naar de stamboom van familie Tops? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van familie Tops. De links op deze page zijn specifiek voor uw familie.
Suggestie: naast de links op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Tops in 5 minuten


Het starten met de stamboom Tops is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Tops
De stamboom maken Tops

Stamboomonderzoek naar Tops - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Tops hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Tops.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Tops.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Tops uitvoeren.

Stamboomonderzoek Tops
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Tops

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Tops
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Tops

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Tops. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Tops is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Tops betekent niet per definitie dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Tops zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright issues te voorkomen en om de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Tops online
Informatie over Tops online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Tops

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Tops
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Tops

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Tops? Vind resultaat op deze sites:

 • Archieven Tops
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Tops
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Tops.

 • MyHeritage.com Tops
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Tops.
 • Zoek "Tops" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Tops
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Tops".

 • CBG Tops
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Tops".

Stamboom Tops steeds meer uitzoeken

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Tops. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Tops: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Tops: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Tops: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Tops: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Tops te vinden, de stamvader Tops en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Tops geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Tops.stamvader Tops
Stamvader Tops is de naamgever van de familie Tops


stamreeks Tops
kwartierstaat Tops
genealogie Tops
parenteel Tops

Ben ik familie van de "bekende" Tops?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Tops, de beruchte crimineel Tops, of moviestar Tops? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Tops misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Tops ?
Maken bekende of beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Tops?

Google eens op "stamboom Tops" of "genealogie Tops" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw familie Tops:

Geef de familiegeschiedenis Tops kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Tops
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Tops:

Heeft de familie Tops een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Tops te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Tops die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Tops oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Tops bekend?

Zoek naar familiewapen "Tops"

Kunt u geen familiewapen Tops vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Tops laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Tops, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Boeken voor stamboomonderzoek naar familie

Ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de stamboom van familie Tops kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische boekenvoor de startende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen assisteren bij familieonderzoek naar familie:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Waar komt de naam Tops vandaan?

De naam Tops bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Tops in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Tops

De naam Tops: Wat is de herkomst van de naam Tops? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Tops (NL) »

België:
Zoek herkomst van Tops (BE) »

Schrijfwijzen Tops?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Tops?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Tops. Zoek schrijfwijzen van Tops »

Extra bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Tops? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Tops
Lees meer over stamboomononderzoek naar Tops

Software

Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk online om meer gegevens over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze administraties.

informatie Tops
Vind nog meer informatie over familie Tops in de lokale archieven.

Terug in de geschiedenis Tops

Ook gegevens over overleden Tops-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Tops

overleden Tops
Grafstenen van overleden Tops familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Tops dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wie heet er nog meer Tops?

Wie heten er nog meer Tops? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Tops
Wie heet er nog meer Tops? Tip: Zoek bekende of onbekende naamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Tops
Hoe leefde Tops vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Tops in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Tops.

 • Krantenartikelen waarin Tops voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Tops
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Tops voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Tops in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Tops, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Wat betekent de naam Tops?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Tops op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Tops
Wat betekent Tops?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Tops. Zoek betekenis van Tops »

Is familie Tops van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Tops deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Tops. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over stamboom Tops

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Tops? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Tops uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Tops?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bremmers | stamboom Guler | stamboom Egberink | stamboom Hartemink | stamboom Heere