de beste online bronnen voor

Stamboom Thakoerdin


Overzicht van de online bronnen voor stamboom Thakoerdin
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Thakoerdin? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor familie Thakoerdin.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Thakoerdin in 5 minuten


Het begin van stamboom Thakoerdin is eigenlijk erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Thakoerdin
Uw stamboom maken Thakoerdin

Stamboomonderzoek naar Thakoerdin - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Thakoerdin hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Thakoerdin.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Thakoerdin.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Thakoerdin voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Thakoerdin
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Thakoerdin

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Thakoerdin
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Thakoerdin

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Thakoerdin

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat data van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Thakoerdin langzamerhand uit.


familie Thakoerdin
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Thakoerdin

Snel informatie vinden voor de familie Thakoerdin? Zoek direct resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Thakoerdin
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Thakoerdin" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Thakoerdin
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Thakoerdin".

 • MyHeritage.com Thakoerdin
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Thakoerdin.
 • WieWasWie Thakoerdin
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Thakoerdin".

Waarschuwing: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Thakoerdin is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke (achter)naam Thakoerdin betekent niet automatisch dat er een bloedband is (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Thakoerdin zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Thakoerdin online
Gegevens van Thakoerdin online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom Thakoerdin steeds meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Thakoerdin. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Thakoerdin: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Thakoerdin: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Thakoerdin: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Thakoerdin: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van naam Thakoerdin te vinden, de stamvader Thakoerdin en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Thakoerdin geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Thakoerdin
Stamvader Thakoerdin is de naamgever van de familie Thakoerdin


stamreeks Thakoerdin
kwartierstaat Thakoerdin
genealogie Thakoerdin
parenteel Thakoerdin

Stamboom Programmatuur

Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Thakoerdin?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Thakoerdin?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Thakoerdin. Zoek schrijfwijzen van Thakoerdin »

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Thakoerdin kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste genealogische boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn online te koop en kunnen behulpzaam zijn bij stamboomonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Aanvullende bronnen voor de stamboom Thakoerdin

U zoekt aanvullende bronnen om meer te weten te komen over familie Thakoerdin? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Thakoerdin
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Thakoerdin

Wat betekent de naam Thakoerdin?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Thakoerdin op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Thakoerdin
Wat betekent Thakoerdin?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Thakoerdin. Zoek betekenis van Thakoerdin »

Heeft de familie Thakoerdin een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Thakoerdin die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Thakoerdin bekend?

Zoek naar familiewapen "Thakoerdin"

Kunt u geen familiewapen voor Thakoerdin vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Thakoerdin laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Thakoerdin, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Thakoerdin
Hoe leefde Thakoerdin vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Thakoerdin in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Thakoerdin.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Thakoerdin in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Thakoerdin
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Thakoerdin voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Thakoerdin, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om informatie over familie op te speuren.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Thakoerdin
Vind ook informatie over familie Thakoerdin in de archieven.

Geef de familiegeschiedenis Thakoerdin kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Thakoerdin
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Thakoerdin:

Wie heet er nog meer Thakoerdin?

Wie heten er ook Thakoerdin? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Thakoerdin
Wie heet er nog meer Thakoerdin? Speur onbekende familieleden op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Ben ik familie van de "bekende" Thakoerdin?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Thakoerdin, de beruchte boef Thakoerdin, of filmster Thakoerdin? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Thakoerdin misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Thakoerdin ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Thakoerdin?

Google eens op "stamboom Thakoerdin" of "genealogie Thakoerdin" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Thakoerdin:

Waar komt de familienaam Thakoerdin vandaan?

De naam Thakoerdin bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Thakoerdin in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Thakoerdin

De naam Thakoerdin: Maar waar komt Thakoerdin nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Thakoerdin (NL) »

België:
Zoek herkomst van Thakoerdin (BE) »

Terug in de geschiedenis Thakoerdin

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden Thakoerdin-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Thakoerdin

overleden Thakoerdin
Informatie over overleden Thakoerdin familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Thakoerdin dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Is familie Thakoerdin van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Thakoerdin deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Thakoerdin. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Thakoerdin

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Thakoerdin? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Thakoerdin uitzoeken
Meer weten over de stamboom Thakoerdin?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aloserij | stamboom Abbassi | stamboom Aartse | stamboom Ahmetovic | stamboom Acer