de beste bronnen

Stamboom Termorshuizen


Overzicht van de beste bronnen voor stamboom Termorshuizen
Stamboomonderzoek doen naar familie Termorshuizen? Begin hieronder met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De bronnen zijn zoveel mogelijk specifiek voor uw familie.
Tip: naast de online links op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Termorshuizen in 5 minuten


Het begin van de stamboom Termorshuizen is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Termorshuizen
Uw stamboom maken Termorshuizen

Stamboomonderzoek naar Termorshuizen - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Termorshuizen hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Termorshuizen.

Op deze website vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Termorshuizen, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor stamboom Termorshuizen.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Termorshuizen voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Termorshuizen
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Termorshuizen

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Termorshuizen
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Termorshuizen

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Termorshuizen is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Termorshuizen betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Termorshuizen zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Termorshuizen online
Gegevens van Termorshuizen online gevonden? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Termorshuizen

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom op internet te zoeken zijn?Let op: onthoud dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Termorshuizen
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Termorshuizen

Snel veel informatie vinden voor familie Termorshuizen? Zoek resultaat op deze sites:

 • WieWasWie Termorshuizen
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Termorshuizen".

 • FamilySearch.org Termorshuizen
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Termorshuizen.

 • CBG Termorshuizen
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Termorshuizen".

 • Zoek "Termorshuizen" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom Termorshuizen meer laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Termorshuizen. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Termorshuizen: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Termorshuizen: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Termorshuizen: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Termorshuizen: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Termorshuizen te vinden, de stamvader Termorshuizen en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Termorshuizen.

De stamreeks Termorshuizen geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Termorshuizen.stamvader Termorshuizen
Stamvader Termorshuizen is de naamgever van de familie Termorshuizen


stamreeks Termorshuizen
kwartierstaat Termorshuizen
genealogie Termorshuizen
parenteel Termorshuizen

Geef de familiegeschiedenis Termorshuizen kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Termorshuizen
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Termorshuizen:

Schrijfwijzen Termorshuizen?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Termorshuizen?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Termorshuizen. Zoek schrijfwijzen van Termorshuizen »

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om gegevens over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun administraties.

informatie Termorshuizen
Vind nog meer informatie over familie Termorshuizen in de historische archieven.

Wie heet er nog meer Termorshuizen?

Wie heten er nog meer Termorshuizen? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Termorshuizen
Wie heet er nog meer Termorshuizen? Zoek bekende of onbekende naamdragers op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Termorshuizen ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Termorshuizen

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden Termorshuizen-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Termorshuizen

overleden Termorshuizen
Grafstenen van overleden Termorshuizen familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Termorshuizen dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat is de oorsprong van Termorshuizen?

De naam Termorshuizen bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Termorshuizen in Nederland of België veel gehanteerd is - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Termorshuizen

De naam Termorshuizen: Maar waar komt Termorshuizen nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Termorshuizen (NL) »

België:
Zoek herkomst van Termorshuizen (BE) »

Wat betekent de naam Termorshuizen?

Wat betekent uw naam Termorshuizen? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Termorshuizen vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Termorshuizen
Wat betekent Termorshuizen?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Termorshuizen. Zoek betekenis van Termorshuizen »

Heeft de familie Termorshuizen een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Termorshuizen die alleen kunt gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Termorshuizen bekend?

Zoek naar familiewapen "Termorshuizen"

Kunt u geen familiewapen van Termorshuizen vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Termorshuizen laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Termorshuizen, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Termorshuizen
Hoe leefde Termorshuizen in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont veel historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Termorshuizen, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Termorshuizen voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Termorshuizen in het Nationaal Archief.

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Termorshuizen

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Termorshuizen? Kijk eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Termorshuizen
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Termorshuizen

Ben ik familie van de "bekende" Termorshuizen?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Termorshuizen, de beruchte crimineel Termorshuizen, of moviestar Termorshuizen? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de beroemde Termorshuizen misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Termorshuizen ?
Maken bekende of beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Termorshuizen?

Google eens op "stamboom Termorshuizen" of "genealogie Termorshuizen" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Termorshuizen:

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie Termorshuizen

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Termorshuizen kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische boeken. Deze boeken zijn online te verkrijgen en kunnen assisteren bij genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Is familie Termorshuizen van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat wel gesteld: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Termorshuizen deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Termorshuizen. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Termorshuizen

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Termorshuizen? Overweeg dan het volgende:


stamboom Termorshuizen uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Termorshuizen?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Andreas | stamboom Van Alen | stamboom Ajodhia | stamboom Ambergen | stamboom Aaldijk