de beste online bronnen voor

Stamboom Terluin


Overzicht van de gegevens voor stamboom Terluin
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Terluin? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van familie Terluin. De bronnen op deze webpage zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Terluin.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Terluin in 5 minuten


Het begin van de stamboom Terluin is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Terluin
De stamboom maken Terluin

Stamboomonderzoek naar Terluin - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Terluin hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Terluin.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Terluin.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Terluin uitvoeren.

Stamboomonderzoek Terluin
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Terluin

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Terluin
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Terluin

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Terluin. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Terluin is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Terluin betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt hebt. Zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Terluin zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en ook om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Terluin online
Gegevens van Terluin online gevonden? Controleer de bronnen.

De stamboom Terluin verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Terluin. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Terluin: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Terluin: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Terluin: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Terluin: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Terluin te vinden, de stamvader Terluin en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Terluin geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Terluin.stamvader Terluin
Stamvader Terluin is de naamgever van de familie Terluin


stamreeks Terluin
kwartierstaat Terluin
genealogie Terluin
parenteel Terluin

Online informatie voor Stamboom Terluin

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Terluin
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Terluin

Snel veel informatie vinden voor familie Terluin? Vind resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Terluin
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Terluin.
 • Zoek "Terluin" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Terluin
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Terluin".

 • FamilySearch.org Terluin
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Terluin.

 • Archieven Terluin
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Terug in de geschiedenis Terluin

Wanneer u al wat data van verwanten hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Terluin-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Terluin

overleden Terluin
Informatie over overleden Terluin familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Terluin dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Wat is de oorsprong van de familienaam Terluin?

De naam Terluin bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Terluin in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Terluin

De naam Terluin: Wat is de herkomst van de naam Terluin? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Terluin (NL) »

België:
Zoek herkomst van Terluin (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Terluin kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Terluin
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Terluin:

Stamboom Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met onderzoek naar de familie Terluin ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Terluin een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Terluin die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Terluin bekend?

Zoek naar familiewapen "Terluin"

Kunt u geen familiewapen van Terluin vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Terluin laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Terluin, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" Terluin?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Terluin, de beruchte crimineel Terluin, of filmster Terluin? U hoeft niet per sefamilie te zijn.

Dezelfde naam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Terluin misschien al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Terluin ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Terluin?

Google eens op "stamboom Terluin" of "genealogie Terluin" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Terluin:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Terluin
Hoe leefde Terluin in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel laat via gezegden zien hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Terluin
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Terluin voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Terluin in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Terluin, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Terluin voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Terluin in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Terluin.

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet om meer informatie over uw familieleden op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Terluin
Vind nog meer informatie over familie Terluin in de regionale archieven.

Wat betekent de naam Terluin?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Terluin vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Terluin
Wat betekent Terluin?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Terluin. Zoek betekenis van Terluin »

Wie heet er nog meer Terluin?

Wie heeft nog meer de naam Terluin? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Terluin
Wie heet er ook Terluin? Tip: Speur onbekende naamgenoten op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Naslagwerken genealogisch onderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van Terluin kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische naslagwerken. De volgende boeken zijn via internet te bestellen en kunnen assisteren bij stamboomonderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Schrijfwijzen Terluin?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Terluin?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Terluin. Zoek schrijfwijzen van Terluin »

Extra ideeën voor de stamboom Terluin

U zoekt aanvullende ideeën om meer te weten te komen over familie Terluin? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Terluin
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Terluin

Is familie Terluin van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Terluin deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Terluin. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor stamboom Terluin

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Terluin? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Terluin uitzoeken
Meer weten over van familie Terluin?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Baltes | stamboom Balgobind | stamboom Dolleman | stamboom Dieker | stamboom Beuk