de beste bronnen

Stamboom Tempel


Overzicht van de gegevens voor stamboom Tempel
Onderzoek doen naar uw familie Tempel? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn geschikt gemaakt voor familie Tempel.
Tip: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Tempel in 5 minuten


Het begin van stamboom Tempel is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Tempel
Uw stamboom maken Tempel

Stamboomonderzoek naar Tempel - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Tempel hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Tempel.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Tempel.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Tempel voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Tempel
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Tempel

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Tempel
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Tempel

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Tempel

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Tempel. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Tempel langzamerhand uit.


familie Tempel
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Tempel

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Tempel? Vind direct resultaat op de volgende websites:

 • Archieven Tempel
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Tempel" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Tempel
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Tempel.
 • FamilySearch.org Tempel
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Tempel.

 • WieWasWie Tempel
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Tempel".

 • CBG Tempel
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Tempel".

Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Tempel is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde naam Tempel betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u bepaalde data gevonden heeft. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Tempel zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen en om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Tempel online
Informatie over Tempel online gevonden? Check de bronnen.

Stamboom steeds verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Tempel. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Tempel: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Tempel: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Tempel: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Tempel: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Tempel te vinden, de stamvader Tempel en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Tempel geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Tempel
Stamvader Tempel is de naamgever van de familie Tempel


stamreeks Tempel
kwartierstaat Tempel
genealogie Tempel
parenteel Tempel

Waar komt de familienaam Tempel vandaan?

De naam Tempel bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Tempel in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult vinden. U kunt dan in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Tempel

De naam Tempel: Wat is de herkomst van de naam Tempel? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Tempel (NL) »

België:
Zoek herkomst van Tempel (BE) »

Stamboom Software

Er is bij onderzoek veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Tempel?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Tempel op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Tempel
Wat betekent Tempel?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Tempel. Zoek betekenis van Tempel »

Heeft de familie Tempel een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Tempel te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Tempel die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Tempel oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Tempel bekend?

Zoek naar familiewapen "Tempel"

Kunt u geen familiewapen van Tempel vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Tempel laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Tempel, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Tempel?

Wie heeft nog meer de naam Tempel? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Tempel
Wie heet er ook Tempel? Tip: Zoek onbekende naamdragers op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Nog meer ideeën

U zoekt extra ideeën om meer te weten te komen over familie Tempel? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Tempel
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Tempel

Schrijfwijzen Tempel?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Tempel?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Tempel. Zoek schrijfwijzen van Tempel »

Geef de familiegeschiedenis Tempel kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Tempel


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Tempel:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Tempel
Hoe leefde Tempel in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont veel oude beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Tempel in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Tempel.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Tempel in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Tempel
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Tempel voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Tempel voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Tempel, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Ben ik familie van de "bekende" Tempel?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Tempel, de beruchte boef Tempel, of filmster Tempel? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Tempel wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Tempel ?
Maken beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Tempel?

Google eens op "stamboom Tempel" of "genealogie Tempel" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Tempel:

Boeken voor genealogisch onderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Tempel kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste boeken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk online om gegevens over familie op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun oude administraties.

informatie Tempel
Vind ook informatie over familie Tempel in de lokale archieven.

Terug in de geschiedenis Tempel

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Tempel

overleden Tempel
Grafstenen van overleden Tempel familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Tempel dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Is familie Tempel van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat eens gesteld: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Tempel deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Tempel. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor de stamboom Tempel

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Tempel? Overweeg dan het volgende:


stamboom Tempel uitzoeken
Meer weten over familie Tempel?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bozkurt | stamboom Annema | stamboom Badal | stamboom Van Ast | stamboom Hoksbergen