de beste bronnen voor

Stamboom Taverne


Overzicht van de beste online gegevens voor stamboom Taverne
Benieuwd naar de stamboom van familie Taverne? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie. De links zijn geschikt gemaakt voor Taverne.
Tip: naast de online links op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Taverne in 5 minuten


Het begin van stamboom Taverne is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Taverne
Uw stamboom maken Taverne

Stamboomonderzoek naar Taverne - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Taverne hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Taverne.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Taverne, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor stamboom Taverne.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Taverne voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Taverne
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Taverne

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Taverne
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Taverne

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Taverne is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Taverne betekent niet vanzelf dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde gegevens ontdekt hebt. Zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Taverne zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN ook om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Taverne online
Informatie over Taverne online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom Taverne meer laten groeien

U wilt stamboom meer uitzoeken? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Taverne. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Taverne: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Taverne: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Taverne: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Taverne: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Taverne te vinden, de stamvader Taverne en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Taverne.

De stamreeks Taverne geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Taverne.stamvader Taverne
Stamvader Taverne is de naamgever van de familie Taverne


stamreeks Taverne
kwartierstaat Taverne
genealogie Taverne
parenteel Taverne

Online informatie voor Stamboom Taverne

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te zoeken zijn?Let op: weet dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Taverne
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Taverne

Snel gegevens vinden voor familie Taverne? Vind resultaat op deze websites:

 • MyHeritage.com Taverne
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Taverne.
 • WieWasWie Taverne
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Taverne".

 • CBG Taverne
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Taverne".

 • Zoek "Taverne" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online om meer informatie over uw familieleden op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Taverne
Vind ook informatie over familie Taverne in de lokale archieven.

Extra bronnen

U zoekt extra ideeën voor familie Taverne? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Taverne
Lees meer over stamboomononderzoek naar Taverne

Vastleggen van alle data

Wanneer u even bezig bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Taverne wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en hun onderlinge verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Taverne
Hoe leefde Taverne vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont een groot aantal oude Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Taverne
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Taverne voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Taverne, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Taverne in het Nationaal Archief.

Ben ik familie van de "bekende" Taverne?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Taverne, de beruchte crimineel Taverne, of moviestar Taverne? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die toevalligerwijze dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Taverne misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Taverne ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Taverne?

Google eens op "stamboom Taverne" of "genealogie Taverne" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Taverne:

Schrijfwijzen Taverne?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Taverne?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Taverne. Zoek schrijfwijzen van Taverne »

Waar komt de naam Taverne vandaan?

De naam Taverne bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar Taverne in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Taverne

De naam Taverne: Maar waar komt de naam Taverne vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Taverne (NL) »

België:
Zoek herkomst van Taverne (BE) »

Wie heet er nog meer Taverne?

Wie heten er ook Taverne? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Taverne
Wie heet er ook Taverne? Tip: Speur onbekende naamdragers op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Taverne een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Taverne die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Taverne oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Taverne bekend?

Zoek naar familiewapen "Taverne"

Kunt u geen familiewapen van Taverne vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Taverne laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Taverne, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Terug in de geschiedenis Taverne

Ook informatie over overleden Taverne-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Taverne

overleden Taverne
Grafstenen van overleden Taverne familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Taverne dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Naslagwerken familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Taverne kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek Taverne:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Wat betekent de naam Taverne?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Taverne op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Taverne
Wat betekent Taverne?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Taverne. Zoek betekenis van Taverne »

Geef de familiegeschiedenis Taverne kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Taverne
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Taverne:

Is familie Taverne van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Taverne deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Taverne. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor de stamboom Taverne

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Taverne? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Taverne uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Taverne?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alleman | stamboom Ambachtsheer | stamboom Debie | stamboom Drok | stamboom Dolle