de bronnen

Stamboom Tavares


De beste online gegevens voor stamboom Tavares
Benieuwd naar de stamboom van familie Tavares? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn geschikt gemaakt voor Tavares.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Tavares in 5 minuten


Het begin van de stamboom Tavares is eigenlijk heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Tavares
De stamboom maken Tavares

Stamboomonderzoek naar Tavares - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Tavares hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Tavares.

Op deze website vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Tavares, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden voor de stamboom Tavares.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Tavares uitvoeren.

Stamboomonderzoek Tavares
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Tavares

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Tavares
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Tavares

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Tavares

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig online te vinden zijn?Let op: merk op dat data van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Tavares
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Tavares

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Tavares? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • MyHeritage.com Tavares
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Tavares.
 • FamilySearch.org Tavares
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Tavares.

 • WieWasWie Tavares
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Tavares".

 • Archieven Tavares
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Tavares
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Tavares".

Stamboom Tavares meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Tavares. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Tavares: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Tavares: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Tavares: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Tavares: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Tavares te vinden, de stamvader Tavares en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Tavares geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Tavares
Stamvader Tavares is de naamgever van de familie Tavares


stamreeks Tavares
kwartierstaat Tavares
genealogie Tavares
parenteel Tavares

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Tavares is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke naam Tavares betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u data ontdekt hebt. Zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Tavares zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Tavares online
Gegevens van Tavares online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Boeken voor genealogisch onderzoek naar familie Tavares

Ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Tavares kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij het genealogisch onderzoek familie:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Geef de familiegeschiedenis Tavares kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Tavares
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Tavares:

Ben ik familie van de "bekende" Tavares?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Tavares, de beruchte crimineel Tavares, of moviestar Tavares? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Tavares misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Tavares ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Tavares?

Google eens op "stamboom Tavares" of "genealogie Tavares" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Tavares:

Terug in de geschiedenis Tavares

Ook informatie over overleden Tavares-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Tavares

overleden Tavares
Informatie over overleden Tavares familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Tavares dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Heeft de familie Tavares een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Tavares die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Tavares bekend?

Zoek naar familiewapen "Tavares"

Kunt u geen familiewapen van Tavares vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Tavares laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Tavares, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Aanvullende ideeën

U zoekt extra bronnen voor familie Tavares? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Tavares
Lees meer over stamboomononderzoek naar Tavares

Stamboom Software

Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Tavares?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Tavares op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Tavares
Wat betekent Tavares?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Tavares. Zoek betekenis van Tavares »

Schrijfwijzen Tavares?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Tavares?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Tavares. Zoek schrijfwijzen van Tavares »

Wat is de oorsprong van naam Tavares?

De naam Tavares bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart ziet u waar Tavares in Nederland of België veel gehanteerd is - een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Tavares

De naam Tavares: Waar komt de naam Tavares nu vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Tavares (NL) »

België:
Zoek herkomst van Tavares (BE) »

Wie heet er nog meer Tavares?

Wie heten er nog meer Tavares? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Tavares
Wie heet er ook Tavares? Tip: Zoek onbekende familieleden op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer informatie over familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Tavares
Vind nog meer informatie over familie Tavares in de archieven.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Tavares
Hoe leefde Tavares in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont diverse middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Tavares
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Tavares voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Tavares voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Tavares, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Tavares in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Tavares.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Is familie Tavares van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Tavares deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Tavares. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Tavares

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Tavares? Bedenk dan het volgende:


stamboom Tavares uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Tavares?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Abba | stamboom Achtien | stamboom El Allouchi | stamboom Akay | stamboom Adelaars