de online bronnen voor

Stamboom Tapper


De bronnen en gegevens voor stamboom Tapper
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Tapper? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie Tapper. De bronnen zijn zoveel mogelijk specifiek voor familie Tapper.
Tip: naast de online tips op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van de stamboom Tapper in 5 minuten


Het starten met de stamboom Tapper is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Tapper
De stamboom maken Tapper

Stamboomonderzoek naar Tapper - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Tapper hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Tapper.

Op deze website vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Tapper.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Tapper uitvoeren.

Stamboomonderzoek Tapper
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Tapper

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Tapper
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Tapper

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

De stamboom steeds meer laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Tapper. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Tapper: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Tapper: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Tapper: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Tapper: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Tapper te vinden, de stamvader Tapper en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Tapper.

De stamreeks Tapper geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Tapper
Stamvader Tapper is de naamgever van de familie Tapper


stamreeks Tapper
kwartierstaat Tapper
genealogie Tapper
parenteel Tapper

NB: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Tapper is het belangrijk om altijd rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke (achter)naam Tapper betekent niet per definitie dat er een bloedband is (lees: dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u gegevens ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Tapper zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Tapper online
Informatie over Tapper online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Tapper

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Tapper
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Tapper

Snel veel gegevens vinden voor familie Tapper? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • Zoek "Tapper" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Tapper
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Tapper
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Tapper.

 • MyHeritage.com Tapper
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Tapper.
 • WieWasWie Tapper
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Tapper".

 • CBG Tapper
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Tapper".

Heeft de familie Tapper een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Tapper die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Tapper bekend?

Zoek naar familiewapen "Tapper"

Kunt u geen familiewapen Tapper vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Tapper laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Tapper, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Ben ik familie van de "bekende" Tapper?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Tapper, de beruchte boef Tapper, of moviestar Tapper? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende Tapper wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Tapper ?
Maken bekende of beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Tapper?

Google eens op "stamboom Tapper" of "genealogie Tapper" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Tapper:

Schrijfwijzen Tapper?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Tapper?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Tapper. Zoek schrijfwijzen van Tapper »

Waar komt de naam Tapper vandaan?

De naam Tapper bestaat al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Tapper in Nederland of België veel gehanteerd is - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult vinden. U kunt dan in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Tapper

De naam Tapper: Wat is de herkomst van de naam Tapper? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Tapper (NL) »

België:
Zoek herkomst van Tapper (BE) »

Stamboom Programmatuur

Wanneer u even druk bent geweest met onderzoek naar familie Tapper wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij onderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Tapper?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Tapper op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Tapper
Wat betekent Tapper?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Tapper. Zoek betekenis van Tapper »

Terug in de geschiedenis Tapper

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Tapper

overleden Tapper
Informatie over overleden Tapper familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Tapper dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Tapper
Hoe leefde Tapper vroeger? Het bekende kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Tapper in het Nationaal Archief.

 • Tapper in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Tapper.

 • Krantenartikelen waarin Tapper voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Tapper
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Tapper voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Tapper, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Wie heet er nog meer Tapper?

Wie heten er nog meer Tapper? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Tapper
Wie heet er ook Tapper? Speur onbekende naamdragers op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken stamboomonderzoek familie

Ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Tapper kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste boeken. De volgende boeken zijn online te bestellen en kunnen helpen bij stamboomonderzoek familie:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over familieleden te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot hun administraties.

informatie Tapper
Vind nog meer informatie over familie Tapper in de historische archieven.

Geef de familiegeschiedenis Tapper kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Tapper
 • Bezoek een lokaal museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Tapper:

Extra bronnen

U zoekt extra ideeën voor familie Tapper? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Tapper
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Tapper

Is familie Tapper van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag wel voorgelegd: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Tapper deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Tapper. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Tapper

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Tapper? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Tapper uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Tapper?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aaldijk | stamboom Ajodhia | stamboom Balt | stamboom Adamus | stamboom Van Atten