de beste online bronnen

Stamboom Tabbers


Overzicht van de beste online bronnen voor stamboom Tabbers
Onderzoek doen naar uw familie Tabbers? Begin hier met de genelaogie van uw familie. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Tabbers.
Suggestie: naast de tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start uw stamboom Tabbers in 5 minuten


Het starten met stamboom Tabbers is in de basis heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Tabbers
Uw stamboom maken Tabbers

Stamboomonderzoek naar Tabbers - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Tabbers hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Tabbers.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Tabbers.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Tabbers uitvoeren.

Stamboomonderzoek Tabbers
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Tabbers

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Tabbers
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Tabbers

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Tabbers. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Tabbers

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Tabbers
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Tabbers

Eenvoudig veel informatie vinden voor familie Tabbers? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • FamilySearch.org Tabbers
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Tabbers.

 • WieWasWie Tabbers
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Tabbers".

 • Archieven Tabbers
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Tabbers
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Tabbers".

 • MyHeritage.com Tabbers
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Tabbers.

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Tabbers is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke naam Tabbers betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data ontdekt heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Tabbers zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om copyright discussies te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Tabbers online
Tabbers online gevonden? Check altijd de bronnen.

Stamboom Tabbers uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Tabbers. Kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Tabbers: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Tabbers: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Tabbers: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Tabbers: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Tabbers te vinden, de stamvader Tabbers en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Tabbers geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Tabbers
Stamvader Tabbers is de naamgever van de familie Tabbers


stamreeks Tabbers
kwartierstaat Tabbers
genealogie Tabbers
parenteel Tabbers

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Tabbers
Hoe leefde Tabbers in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Tabbers voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Tabbers, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Tabbers in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Tabbers.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Tabbers
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Tabbers voorkomt in de geschiedenis.

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Tabbers

U zoekt extra ideeën om meer te weten te komen over familie Tabbers? Raadpleeg eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Tabbers
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Tabbers

Wie heet er nog meer Tabbers?

Wie heeft nog meer de achternaam Tabbers? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Tabbers
Wie heet er nog meer Tabbers? Zoek onbekende naamdragers op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Tabbers?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Tabbers?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Tabbers. Zoek schrijfwijzen van Tabbers »

Heeft de familie Tabbers een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Tabbers die alleen kunt gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Tabbers bekend?

Zoek naar familiewapen "Tabbers"

Kunt u geen familiewapen Tabbers vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Tabbers laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Tabbers, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Software

Wanneer u even druk bent met stamboomonderzoek naar familie Tabbers ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Tabbers kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Tabbers
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Tabbers:

Ben ik familie van de "bekende" Tabbers?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Tabbers, de beruchte crimineel Tabbers, of moviestar Tabbers? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Tabbers wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Tabbers ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Tabbers?

Google eens op "stamboom Tabbers" of "genealogie Tabbers" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Tabbers:

Waar komt de naam Tabbers vandaan?

De naam Tabbers bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Tabbers in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik is een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden kunt traceren. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Tabbers

De naam Tabbers: Waar komt Tabbers nu vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Tabbers (NL) »

België:
Zoek herkomst van Tabbers (BE) »

Boeken voor stamboomonderzoek familie

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Tabbers kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn online te bestellen en kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek familie Tabbers:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over familie te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Tabbers
Vind ook informatie over familie Tabbers in de lokale archieven.

Terug in de geschiedenis Tabbers

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Tabbers

overleden Tabbers
Informatie over overleden Tabbers familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Tabbers dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Tabbers?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Tabbers vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Tabbers
Wat betekent Tabbers?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Tabbers. Zoek betekenis van Tabbers »

Is familie Tabbers van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat wel eens voorgelegd: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Tabbers deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Tabbers. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Tabbers

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Tabbers? Overweeg dan het volgende:


stamboom Tabbers uitzoeken
Meer weten over Tabbers?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Alem | stamboom Den Adel | stamboom Bruntink | stamboom Eissens | stamboom Dikmans