de bronnen

Stamboom Stricker


De online bronnen voor stamboom Stricker
Onderzoek doen naar familie Stricker? Begin hier met de stamboom van familie Stricker. De bronnen op deze page zijn specifiek voor uw familie.
Suggestie: naast de tips op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Stricker in 5 minuten


Het starten met stamboom Stricker is eigenlijk erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Stricker
Uw stamboom maken Stricker

Stamboomonderzoek naar Stricker - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Stricker hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Stricker.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Stricker.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Stricker voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Stricker
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Stricker

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Stricker
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Stricker

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Stricker

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Stricker. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Stricker langzamerhand uit.


familie Stricker
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Stricker

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Stricker? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • WieWasWie Stricker
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Stricker".

 • CBG Stricker
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Stricker".

 • FamilySearch.org Stricker
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Stricker.

 • Zoek "Stricker" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom Stricker meer laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Stricker. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Stricker: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Stricker: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Stricker: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Stricker: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Stricker te vinden, de stamvader Stricker en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Stricker geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Stricker
Stamvader Stricker is de naamgever van de familie Stricker


stamreeks Stricker
kwartierstaat Stricker
genealogie Stricker
parenteel Stricker

Let op: Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Stricker is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Dezelfde achternaam Stricker betekent niet per definitie dat er een verwantschap is (lees: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u gegevens gevonden hebt, zodat u het kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Stricker zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te omzeilen en daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Stricker online
Stricker online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Heeft de familie Stricker een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Stricker die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Stricker oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Stricker bekend?

Zoek naar familiewapen "Stricker"

Kunt u geen familiewapen Stricker vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Stricker laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Stricker, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wat betekent de naam Stricker?

Wat betekent uw naam Stricker? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Stricker vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Stricker
Wat betekent Stricker?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Stricker. Zoek betekenis van Stricker »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Stricker
Hoe leefde Stricker vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Stricker, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Stricker voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Stricker in het Nationaal Archief.

Schrijfwijzen Stricker?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Stricker?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Stricker. Zoek schrijfwijzen van Stricker »

Terug in de geschiedenis Stricker

Ook gegevens over overleden Stricker-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Stricker

overleden Stricker
Informatie over overleden Stricker familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Stricker dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Boeken voor stamboomonderzoek familie Stricker

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Stricker kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn via internet te bestellen en kunnen assisteren bij genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan gegevens om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Stricker
Vind ook informatie over familie Stricker in de regionale archieven.

Aanvullende bronnen voor stamboomonderzoek Stricker

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Stricker? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Stricker
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Stricker

Ben ik familie van de "bekende" Stricker?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Stricker, de beruchte boef Stricker, of moviestar Stricker? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Stricker misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Stricker ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Stricker?

Google eens op "stamboom Stricker" of "genealogie Stricker" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Stricker:

Geef de familiegeschiedenis Stricker kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Stricker


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Stricker:

Wie heet er nog meer Stricker?

Wie heten er nog meer Stricker? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Stricker
Wie heet er nog meer Stricker? Speur bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Waar komt de familienaam Stricker vandaan?

De naam Stricker bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Stricker in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Stricker

De naam Stricker: Maar waar komt de naam Stricker vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Stricker (NL) »

België:
Zoek herkomst van Stricker (BE) »

Programmatuur

Er is bij onderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Stricker van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Stricker deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Stricker. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Stricker

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Stricker? Overweeg dan het volgende:


stamboom Stricker uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Stricker?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Advocaat | stamboom Aissati | stamboom Aerdts | stamboom Abdoelrahman | stamboom Bekke