de bronnen voor

Stamboom Steevensz


De beste gegevens voor stamboom Steevensz
Stamboomonderzoek doen naar familie Steevensz? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie Steevensz. De links op deze pagina zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor uw familie.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Steevensz in 5 minuten


Het starten met de stamboom Steevensz is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Steevensz
Uw stamboom maken Steevensz

Stamboomonderzoek naar Steevensz - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Steevensz hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Steevensz.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Steevensz, zodat u snel bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Steevensz.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Steevensz uitvoeren.

Stamboomonderzoek Steevensz
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Steevensz

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Steevensz
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Steevensz

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Steevensz is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Steevensz betekent niet automatisch dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Steevensz zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om copyright problemen te voorkomen en ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Steevensz online
Steevensz online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Steevensz

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Steevensz. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Steevensz langzamerhand uit.


familie Steevensz
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Steevensz

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Steevensz? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • Archieven Steevensz
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Steevensz
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Steevensz".

 • FamilySearch.org Steevensz
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Steevensz.

 • WieWasWie Steevensz
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Steevensz".

Stamboom Steevensz steeds meer laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Steevensz. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Steevensz: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Steevensz: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Steevensz: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Steevensz: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Steevensz te vinden, de stamvader Steevensz en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Steevensz geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de stamboom Steevensz.stamvader Steevensz
Stamvader Steevensz is de naamgever van de familie Steevensz


stamreeks Steevensz
kwartierstaat Steevensz
genealogie Steevensz
parenteel Steevensz

Programmatuur

Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Waar komt de naam Steevensz vandaan?

De naam Steevensz bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Steevensz in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Steevensz

De naam Steevensz: Wat is de herkomst van de naam Steevensz? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Steevensz (NL) »

België:
Zoek herkomst van Steevensz (BE) »

Terug in de geschiedenis Steevensz

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook informatie over overleden Steevensz-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Steevensz

overleden Steevensz
Informatie over overleden Steevensz familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Steevensz dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Steevensz
Hoe leefde Steevensz in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Steevensz in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Steevensz.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Steevensz voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Steevensz, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Steevensz? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Steevensz
Lees meer over stamboomononderzoek naar Steevensz

Wat betekent de naam Steevensz?

Wat betekent de naam Steevensz? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Steevensz op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Steevensz
Wat betekent Steevensz?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Steevensz. Zoek betekenis van Steevensz »

Schrijfwijzen Steevensz?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Steevensz?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Steevensz. Zoek schrijfwijzen van Steevensz »

Heeft de familie Steevensz een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Steevensz die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Steevensz bekend?

Zoek naar familiewapen "Steevensz"

Kunt u geen familiewapen van Steevensz vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Steevensz laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Steevensz, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Wie heet er nog meer Steevensz?

Wie heeft nog meer de naam Steevensz? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Steevensz
Wie heet er ook Steevensz? Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Naslagwerken voor familieonderzoek naar

Ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Steevensz kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische boeken. De volgende boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek naar:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over familieleden op te speuren.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze administraties.

informatie Steevensz
Vind ook informatie over familie Steevensz in de regionale archieven.

Geef de familiegeschiedenis Steevensz kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Steevensz
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Steevensz:

Ben ik familie van de "bekende" Steevensz?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Steevensz, de beruchte crimineel Steevensz, of moviestar Steevensz? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de bekende Steevensz wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Steevensz ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Steevensz?

Google eens op "stamboom Steevensz" of "genealogie Steevensz" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Steevensz:

Is familie Steevensz van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag eens gesteld: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Steevensz deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Steevensz. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over stamboom Steevensz

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Steevensz? Overweeg dan het volgende:


stamboom Steevensz uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Steevensz?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aaij | stamboom Adelerhof | stamboom El Bakkali | stamboom Beaujean | stamboom Baarsma