de bronnen voor

Stamboom Starrenburg


De beste bronnen en gegevens voor stamboom Starrenburg
Onderzoek doen naar uw familie Starrenburg? Begin hier met de stamboom van uw familie Starrenburg. De bronnen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Starrenburg.
Suggestie: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Starrenburg in 5 minuten


Het starten met stamboom Starrenburg is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Starrenburg
De stamboom maken Starrenburg

Stamboomonderzoek naar Starrenburg - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Starrenburg hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Starrenburg.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Starrenburg.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Starrenburg uitvoeren.

Stamboomonderzoek Starrenburg
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Starrenburg

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Starrenburg
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Starrenburg

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Starrenburg

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Starrenburg. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: weet dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Starrenburg
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Starrenburg

Snel veel gegevens vinden voor familie Starrenburg? Zoek resultaat op deze sites:

 • FamilySearch.org Starrenburg
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Starrenburg.

 • CBG Starrenburg
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Starrenburg".

 • MyHeritage.com Starrenburg
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Starrenburg.
 • Zoek "Starrenburg" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Starrenburg is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Starrenburg betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd altijd bij waar u data gevonden hebt. Zodat u het kunt controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Starrenburg zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om copyright problemen te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Starrenburg online
Gegevens van Starrenburg online gevonden? Check de bronnen.

Stamboom Starrenburg uitgebreider laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Starrenburg. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Starrenburg: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Starrenburg: dit is onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Starrenburg: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Starrenburg: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Starrenburg te vinden, de stamvader Starrenburg en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Starrenburg.

De stamreeks Starrenburg geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Starrenburg.stamvader Starrenburg
Stamvader Starrenburg is de naamgever van de familie Starrenburg


stamreeks Starrenburg
kwartierstaat Starrenburg
genealogie Starrenburg
parenteel Starrenburg

Schrijfwijzen Starrenburg?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Starrenburg?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Starrenburg. Zoek schrijfwijzen van Starrenburg »

Geef de familiegeschiedenis Starrenburg kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Starrenburg
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Starrenburg:

Ben ik familie van de "bekende" Starrenburg?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Starrenburg, de beruchte crimineel Starrenburg, of filmster Starrenburg? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel personen die dezelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Starrenburg misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Starrenburg ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Starrenburg?

Google eens op "stamboom Starrenburg" of "genealogie Starrenburg" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Starrenburg:

Heeft de familie Starrenburg een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Starrenburg die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Starrenburg bekend?

Zoek naar familiewapen "Starrenburg"

Kunt u geen familiewapen voor Starrenburg vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Starrenburg laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Starrenburg, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u een tijdje druk bent met stamboomonderzoek naar de familie Starrenburg ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om informatie over uw familie te vinden.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Starrenburg
Vind ook informatie over familie Starrenburg in de historische archieven.

Boeken voor familieonderzoek naar

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Starrenburg kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste genealogische naslagwerkenvoor de startende genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn via internet te bestellen en kunnen helpen bij het genealogisch onderzoek familie Starrenburg:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Wat betekent de naam Starrenburg?

Wat betekent uw naam Starrenburg? Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Starrenburg op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Starrenburg
Wat betekent Starrenburg?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Starrenburg. Zoek betekenis van Starrenburg »

Nog meer ideeën voor de stamboom Starrenburg

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Starrenburg? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Starrenburg
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Starrenburg

Wie heet er nog meer Starrenburg?

Wie heten er nog meer Starrenburg? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Starrenburg
Wie heet er nog meer Starrenburg? Zoek bekende of onbekende familieleden op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Starrenburg
Hoe leefde Starrenburg in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Starrenburg voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Starrenburg
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Starrenburg voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Starrenburg in het Nationaal Archief.

Waar komt de familienaam Starrenburg vandaan?

De naam Starrenburg bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Starrenburg in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Starrenburg

De naam Starrenburg: Wat is de herkomst van Starrenburg? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Starrenburg (NL) »

België:
Zoek herkomst van Starrenburg (BE) »

Terug in de geschiedenis Starrenburg

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Starrenburg

overleden Starrenburg
Grafstenen van overleden Starrenburg familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Starrenburg dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Is familie Starrenburg van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag gesteld: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Starrenburg deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Starrenburg. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor de stamboom Starrenburg

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Starrenburg? Bedenk dan het volgende:


stamboom Starrenburg uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Starrenburg?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van der Gugten | stamboom Gabriel | stamboom Balvers | stamboom De Bot | stamboom Dobber