de beste online bronnen

Stamboom Stapper


De online bronnen voor stamboom Stapper
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Stapper? Begin hieronder met de stamboom van uw familie Stapper. De bronnen zijn specifiek voor Stapper.
Tip: naast de online tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Stapper in 5 minuten


Het begin van stamboom Stapper is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Stapper
Uw stamboom maken Stapper

Stamboomonderzoek naar Stapper - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Stapper hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Stapper.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Stapper.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Stapper uitvoeren.

Stamboomonderzoek Stapper
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Stapper

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Stapper
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Stapper

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Stapper is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Stapper betekent niet automatisch dat er een verwantschap is (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd bij waar u data gevonden heeft. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Stapper zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om auteursrechtelijke issues te voorkomen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Stapper online
Informatie over Stapper online ontdekt? Controleer altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Stapper

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel online te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Stapper langzamerhand uit.


familie Stapper
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Stapper

Snel veel informatie vinden voor de familie Stapper? Vind direct resultaat op deze sites:

 • Archieven Stapper
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Stapper" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Stapper
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Stapper".

 • FamilySearch.org Stapper
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Stapper.

Stamboom uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Stapper. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Stapper: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Stapper: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Stapper: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Stapper: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Stapper te vinden, de stamvader Stapper en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Stapper geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Stapper.stamvader Stapper
Stamvader Stapper is de naamgever van de familie Stapper


stamreeks Stapper
kwartierstaat Stapper
genealogie Stapper
parenteel Stapper

Geef de familiegeschiedenis Stapper kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Stapper
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Stapper:

Schrijfwijzen Stapper?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Stapper?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Stapper. Zoek schrijfwijzen van Stapper »

Wat is de oorsprong van de naam Stapper?

De naam Stapper bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar Stapper in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Stapper

De naam Stapper: Waar komt Stapper nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Stapper (NL) »

België:
Zoek herkomst van Stapper (BE) »

Heeft de familie Stapper een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Stapper die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Stapper oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Stapper bekend?

Zoek naar familiewapen "Stapper"

Kunt u geen familiewapen voor Stapper vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Stapper laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Stapper, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Naslagwerken stamboomonderzoek Stapper

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Stapper kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische naslagwerken. Deze boeken kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
 

Ben ik familie van de "bekende" Stapper?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Stapper, de beruchte boef Stapper, of moviestar Stapper? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel mensen die dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Stapper wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Stapper ?
Maken beruchte bekendheden van vroeger ook deel uit van uw familie Stapper?

Google eens op "stamboom Stapper" of "genealogie Stapper" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw familie Stapper:

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om informatie over uw familie te acherhalen.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Stapper
Vind ook informatie over familie Stapper in de archieven.

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u een tijdje bezig bent met stamboomonderzoek naar de familie Stapper wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Stapper
Hoe leefde Stapper vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Stapper in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Stapper.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Stapper in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Stapper, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Stapper voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Wat betekent de naam Stapper?

Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Stapper vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Stapper
Wat betekent Stapper?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Stapper. Zoek betekenis van Stapper »

Terug in de geschiedenis Stapper

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Stapper

overleden Stapper
Grafstenen van overleden Stapper familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Stapper dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Aanvullende bronnen

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Stapper? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Stapper
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Stapper

Wie heet er nog meer Stapper?

Wie heeft nog meer de naam Stapper? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Stapper
Wie heet er nog meer Stapper? Zoek bekende of onbekende naamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Is familie Stapper van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Stapper deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Stapper. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Stapper

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Stapper? Overweeg dan het volgende:


stamboom Stapper uitzoeken
Meer weten over de stamboom familie Stapper?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bergwerff | stamboom Arntz | stamboom Emons | stamboom Honkoop | stamboom Karim