de bronnen voor

Stamboom Sneekes


De bronnen voor stamboom Sneekes
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Sneekes? Begin hieronder met de stamboom van uw familie. De bronnen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Sneekes.
Tip: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Sneekes in 5 minuten


Het starten met de stamboom Sneekes is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Sneekes
De stamboom maken Sneekes

Stamboomonderzoek naar Sneekes - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Sneekes hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Sneekes.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Sneekes.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Sneekes voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Sneekes
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Sneekes

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Sneekes
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Sneekes

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Sneekes

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom online te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Sneekes langzamerhand uit.


familie Sneekes
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Sneekes

Snel gegevens vinden voor de familie Sneekes? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • FamilySearch.org Sneekes
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Sneekes.

 • MyHeritage.com Sneekes
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Sneekes.
 • WieWasWie Sneekes
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Sneekes".

 • Zoek "Sneekes" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Sneekes
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Sneekes
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Sneekes".

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Sneekes is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Sneekes betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data gevonden heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Sneekes zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN daarnaast om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Sneekes online
Sneekes online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom steeds uitgebreider laten groeien

U wilt de stamboom Sneekes steeds verder laten groeien? Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Sneekes. Kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Sneekes: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Sneekes: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Sneekes: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Sneekes: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Sneekes te vinden, de stamvader Sneekes en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Sneekes geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Sneekes.stamvader Sneekes
Stamvader Sneekes is de naamgever van de familie Sneekes


stamreeks Sneekes
kwartierstaat Sneekes
genealogie Sneekes
parenteel Sneekes

Aanvullende ideeën

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over familie Sneekes? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Sneekes
Lees meer over stamboomononderzoek naar Sneekes

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Sneekes
Hoe leefde Sneekes in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont diverse oude Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Sneekes voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Sneekes
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Sneekes voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Sneekes, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Sneekes in het Nationaal Archief.

 • Sneekes in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Sneekes.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Ben ik familie van de "bekende" Sneekes?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Sneekes, de beruchte boef Sneekes, of moviestar Sneekes? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn veel mensen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de bekende figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Sneekes wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Sneekes ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Sneekes?

Google eens op "stamboom Sneekes" of "genealogie Sneekes" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Sneekes:

Heeft de familie Sneekes een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Sneekes te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Sneekes die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Sneekes bekend?

Zoek naar familiewapen "Sneekes"

Kunt u geen familiewapen voor Sneekes vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Sneekes laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Sneekes, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Terug in de geschiedenis Sneekes

Ook informatie over overleden Sneekes-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Sneekes

overleden Sneekes
Informatie over overleden Sneekes familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Sneekes dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Stamboom Software

Wanneer u een tijdje druk bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Sneekes ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Historische archieven

De archieven hebben een schat aan informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om gegevens over uw familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Sneekes
Vind ook informatie over familie Sneekes in de regionale archieven.

Schrijfwijzen Sneekes?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Sneekes?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Sneekes. Zoek schrijfwijzen van Sneekes »

Naslagwerken voor familieonderzoek naar Sneekes

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Sneekes kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste naslagwerkenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen assisteren bij familieonderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Wie heet er nog meer Sneekes?

Wie heten er ook Sneekes? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Sneekes
Wie heet er nog meer Sneekes? Tip: Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Geef de familiegeschiedenis Sneekes kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Sneekes
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Sneekes:

Waar komt de naam Sneekes vandaan?

De naam Sneekes bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar de naam Sneekes in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult vinden. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Sneekes

De naam Sneekes: Wat is de herkomst van Sneekes? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Sneekes (NL) »

België:
Zoek herkomst van Sneekes (BE) »

Wat betekent de naam Sneekes?

Wat betekent de naam Sneekes? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Sneekes op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Sneekes
Wat betekent Sneekes?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Sneekes. Zoek betekenis van Sneekes »

Is familie Sneekes van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Sneekes deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Sneekes. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor stamboom Sneekes

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Sneekes? Bedenk dan het volgende:


stamboom Sneekes uitzoeken
Meer weten over Sneekes?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bach | stamboom Anthony | stamboom Baudoin | stamboom Appelo | stamboom Beeke