de online bronnen voor

Stamboom Slootmaker


Overzicht van de bronnen voor stamboom Slootmaker
Benieuwd naar de stamboom van familie Slootmaker? Begin hieronder met de stamboom van familie Slootmaker. De bronnen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Slootmaker.
Suggestie: naast de links op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Slootmaker in 5 minuten


Het starten met de stamboom Slootmaker is eigenlijk erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Slootmaker
De stamboom maken Slootmaker

Stamboomonderzoek naar Slootmaker - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Slootmaker hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Slootmaker.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Slootmaker, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Slootmaker.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Slootmaker uitvoeren.

Stamboomonderzoek Slootmaker
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Slootmaker

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Slootmaker
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Slootmaker

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Slootmaker

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig online te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat gegevens van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Slootmaker
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Slootmaker

Snel veel gegevens vinden voor de familie Slootmaker? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • WieWasWie Slootmaker
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Slootmaker".

 • Archieven Slootmaker
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Slootmaker
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Slootmaker.

 • CBG Slootmaker
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Slootmaker".

 • Zoek "Slootmaker" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Slootmaker
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Slootmaker.

Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Slootmaker is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Slootmaker betekent niet vanzelf dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u data gevonden heeft, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Slootmaker zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Slootmaker online
Gegevens van Slootmaker online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Stamboom Slootmaker meer uitzoeken

U wilt stamboom Slootmaker steeds meer laten groeien? Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Slootmaker. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Slootmaker: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Slootmaker: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Slootmaker: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Slootmaker: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Slootmaker te vinden, de stamvader Slootmaker en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Slootmaker.

De stamreeks Slootmaker geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de familie Slootmaker.stamvader Slootmaker
Stamvader Slootmaker is de naamgever van de familie Slootmaker


stamreeks Slootmaker
kwartierstaat Slootmaker
genealogie Slootmaker
parenteel Slootmaker

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Slootmaker
Hoe leefde Slootmaker vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Slootmaker, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Slootmaker in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Slootmaker.

 • Krantenartikelen waarin Slootmaker voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Slootmaker in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Slootmaker
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Slootmaker voorkomt in de geschiedenis.

Heeft de familie Slootmaker een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Slootmaker die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Slootmaker bekend?

Zoek naar familiewapen "Slootmaker"

Kunt u geen familiewapen van Slootmaker vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Slootmaker laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Slootmaker, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" Slootmaker?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Slootmaker, de beruchte boef Slootmaker, of moviestar Slootmaker? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Slootmaker wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Slootmaker ?
Maken beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Slootmaker?

Google eens op "stamboom Slootmaker" of "genealogie Slootmaker" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Slootmaker:

Schrijfwijzen Slootmaker?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Slootmaker?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Slootmaker. Zoek schrijfwijzen van Slootmaker »

Wie heet er nog meer Slootmaker?

Wie heeft nog meer de naam Slootmaker? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Slootmaker
Wie heet er ook Slootmaker? Zoek bekende of onbekende familieleden op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Slootmaker?

Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Slootmaker vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Slootmaker
Wat betekent Slootmaker?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Slootmaker. Zoek betekenis van Slootmaker »

Stamboom Programmatuur

Wanneer u even bezig bent met onderzoek naar familie Slootmaker wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Slootmaker kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Slootmaker
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Slootmaker:

Terug in de geschiedenis Slootmaker

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Slootmaker

overleden Slootmaker
Informatie over overleden Slootmaker familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Slootmaker dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Aanvullende ideeën voor de stamboom Slootmaker

U zoekt extra bronnen voor familie Slootmaker? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Slootmaker
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Slootmaker

Naslagwerken familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van Slootmaker kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek naar familie:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Wat is de oorsprong van Slootmaker?

De naam Slootmaker bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Slootmaker in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Slootmaker

De naam Slootmaker: Maar waar komt de naam Slootmaker vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Slootmaker (NL) »

België:
Zoek herkomst van Slootmaker (BE) »

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet om meer gegevens over uw familieleden te vinden.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Slootmaker
Vind ook informatie over familie Slootmaker in de archieven.

Is familie Slootmaker van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Slootmaker deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Slootmaker. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende informatie voor stamboom Slootmaker

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Slootmaker? Bedenk dan het volgende:


stamboom Slootmaker uitzoeken
Meer weten over familie Slootmaker?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Agterhof | stamboom Van den Abbeelen | stamboom Van Aarssen | stamboom Alken | stamboom Agerbeek