de bronnen

Stamboom Sinnema


De online gegevens voor stamboom Sinnema
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Sinnema? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie Sinnema. De bronnen op deze pagina zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Sinnema.
Suggestie: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Sinnema in 5 minuten


Het starten met de stamboom Sinnema is eigenlijk erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Sinnema
De stamboom maken Sinnema

Stamboomonderzoek naar Sinnema - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Sinnema hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Sinnema.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Sinnema.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Sinnema uitvoeren.

Stamboomonderzoek Sinnema
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Sinnema

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Sinnema
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Sinnema

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Sinnema is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Sinnema betekent niet per definitie dat er een verwantschap is (lees: dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Leg altijd vast waar u gegevens gevonden heeft. Zodat u het kunt (her)controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Sinnema zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Sinnema online
Sinnema online gevonden? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Sinnema

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Sinnema
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Sinnema

Eenvoudig veel gegevens vinden voor de familie Sinnema? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Sinnema
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Sinnema
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Sinnema.
 • WieWasWie Sinnema
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Sinnema".

 • CBG Sinnema
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Sinnema".

De stamboom verder laten groeien

U wilt de stamboom Sinnema steeds verder uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Sinnema. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Sinnema: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Sinnema: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Sinnema: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Sinnema: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de achternaam Sinnema te vinden, de stamvader Sinnema en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Sinnema geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Sinnema
Stamvader Sinnema is de naamgever van de familie Sinnema


stamreeks Sinnema
kwartierstaat Sinnema
genealogie Sinnema
parenteel Sinnema

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om een stamboom mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om meer informatie over familie te acherhalen.

Regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot hun administraties.

informatie Sinnema
Vind ook informatie over familie Sinnema in de lokale archieven.

Schrijfwijzen Sinnema?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Sinnema?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Sinnema. Zoek schrijfwijzen van Sinnema »

Wie heet er nog meer Sinnema?

Wie heeft nog meer de achternaam Sinnema? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Sinnema
Wie heet er ook Sinnema? Zoek bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Software

Er is bij stamboomonderzoek zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Waar komt de naam Sinnema vandaan?

De naam Sinnema bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Sinnema in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Sinnema

De naam Sinnema: Wat is de herkomst van Sinnema? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Sinnema (NL) »

België:
Zoek herkomst van Sinnema (BE) »

Heeft de familie Sinnema een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Sinnema die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Sinnema oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Sinnema bekend?

Zoek naar familiewapen "Sinnema"

Kunt u geen familiewapen voor Sinnema vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Sinnema laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Sinnema, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Ben ik familie van de "bekende" Sinnema?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Sinnema, de beruchte boef Sinnema, of filmster Sinnema? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Sinnema misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Sinnema ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Sinnema?

Google eens op "stamboom Sinnema" of "genealogie Sinnema" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Sinnema:

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Sinnema
Hoe leefde Sinnema vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Sinnema in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Sinnema.

 • Bibliografie Sinnema
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Sinnema voorkomt in de geschiedenis.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Sinnema, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Wat betekent de naam Sinnema?

Wat betekent de naam Sinnema? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Sinnema op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Sinnema
Wat betekent Sinnema?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Sinnema. Zoek betekenis van Sinnema »

Geef de familiegeschiedenis Sinnema kleur

Stamboomonderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Sinnema


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Sinnema:

Naslagwerken stamboomonderzoek Sinnema

Ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Sinnema kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische naslagwerken. De volgende boeken zijn via internet te bestellen en kunnen helpen bij genealogisch onderzoek naar familie Sinnema:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Extra ideeën

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Sinnema? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Sinnema
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Sinnema

Terug in de geschiedenis Sinnema

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Sinnema

overleden Sinnema
Grafstenen van overleden Sinnema familieleden geven veel gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Sinnema dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Is familie Sinnema van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Sinnema deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Sinnema. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor stamboom Sinnema

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Sinnema? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Sinnema uitzoeken
Meer weten over familie Sinnema?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Beck | stamboom Kors | stamboom Wolbers | stamboom Van Helvoort | stamboom Van de Poll