de bronnen voor

Stamboom Shi


Overzicht van de bronnen voor stamboom Shi
Onderzoek doen naar familie Shi? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Shi.
Tip: naast de online tips op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Shi in 5 minuten


Het starten met de stamboom Shi is in de basis erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Shi
Uw stamboom maken Shi

Stamboomonderzoek naar Shi - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Shi hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Shi.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Shi.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Shi uitvoeren.

Stamboomonderzoek Shi
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Shi

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Shi
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Shi

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Shi is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke (achter)naam Shi betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens immer met originele bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Houd bij waar u bepaalde gegevens gevonden hebt. Zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Shi zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen en ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Shi online
Informatie over Shi online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Shi

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Shi langzamerhand uit.


familie Shi
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Shi

Snel veel informatie vinden voor de familie Shi? Zoek resultaat op deze sites:

 • MyHeritage.com Shi
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Shi.
 • Zoek "Shi" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Shi
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Shi.

 • Archieven Shi
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

De stamboom steeds uitgebreider laten groeien

U wilt de stamboom Shi uitgebreider uitzoeken? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Shi. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Shi: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Shi: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Shi: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Shi: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Shi te vinden, de stamvader Shi en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Shi geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Shi
Stamvader Shi is de naamgever van de familie Shi


stamreeks Shi
kwartierstaat Shi
genealogie Shi
parenteel Shi

Terug in de geschiedenis Shi

Ook gegevens over overleden Shi-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Shi

overleden Shi
Informatie over overleden Shi familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Shi dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Nog meer bronnen

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Shi? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Shi
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Shi

Schrijfwijzen Shi?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Shi?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Shi. Zoek schrijfwijzen van Shi »

Wat betekent de naam Shi?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Shi vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Shi
Wat betekent Shi?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Shi. Zoek betekenis van Shi »

Heeft de familie Shi een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Shi te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Shi die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Shi oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Shi bekend?

Zoek naar familiewapen "Shi"

Kunt u geen familiewapen van Shi vinden, wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Shi laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Shi, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Shi
Hoe leefde Shi vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont een groot aantal middeleeuwse Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Shi
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Shi voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Shi in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Shi voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Shi in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Shi.

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om informatie over uw familieleden op te speuren.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Shi
Vind meer informatie over familie Shi in de regionale archieven.

Wie heet er nog meer Shi?

Wie heeft nog meer de naam Shi? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Shi
Wie heet er nog meer Shi? Zoek bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat is de oorsprong van de naam Shi?

De naam Shi bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Shi in Nederland of België veel gebruikt wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Shi

De naam Shi: Wat is de herkomst van de naam Shi? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Shi (NL) »

België:
Zoek herkomst van Shi (BE) »

Boeken voor genealogisch onderzoek naar Shi

Ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van familie Shi kan onderzoeken. Hier een verwijzing naar een paar van de beste genealogische naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde stamboomonderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij het familieonderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Geef de familiegeschiedenis Shi kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Shi
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Shi:

Ben ik familie van de "bekende" Shi?

Heeft u dezelfde naam als een bekende Nederlander, bekende familie Shi, de beruchte crimineel Shi, of filmster Shi? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde naam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Shi misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Shi ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Shi?

Google eens op "stamboom Shi" of "genealogie Shi" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Shi:

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Wanneer u een tijdje druk bent geweest met stamboomonderzoek naar de familie Shi ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze bestandsindeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Shi van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel gesteld: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Shi deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Shi. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over stamboom Shi

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Shi? Overweeg dan het volgende:


stamboom Shi uitzoeken
Meer weten over de stamboom Shi?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Anjema | stamboom Acton | stamboom Ahmadzai | stamboom Beeris | stamboom Barkhuis