de beste online bronnen

Stamboom Schoe


Overzicht van de beste bronnen en gegevens voor stamboom Schoe
Benieuwd naar de stamboom van familie Schoe? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor familie Schoe.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Schoe in 5 minuten


Het begin van de stamboom Schoe is in de basis heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Schoe
Uw stamboom maken Schoe

Stamboomonderzoek naar Schoe - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Schoe hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Schoe.

Op deze pagina vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Schoe.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Schoe uitvoeren.

Stamboomonderzoek Schoe
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Schoe

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Schoe
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Schoe

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Schoe. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Schoe

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Schoe. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van derden onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Schoe
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Schoe

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Schoe? Zoek resultaat op deze sites:

 • Zoek "Schoe" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • Archieven Schoe
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Schoe
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Schoe.

 • WieWasWie Schoe
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Schoe".

Stamboom Schoe steeds uitgebreider uitzoeken

U wilt stamboom Schoe verder uitzoeken? Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Schoe. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Schoe: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Schoe: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Schoe: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Schoe: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de naam Schoe te vinden, de stamvader Schoe en tegelijk vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Schoe geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar de familie Schoe.stamvader Schoe
Stamvader Schoe is de naamgever van de familie Schoe


stamreeks Schoe
kwartierstaat Schoe
genealogie Schoe
parenteel Schoe

Waarschuwing: Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Schoe is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Schoe betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u gegevens ontdekt heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Schoe zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke problemen te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Schoe online
Gegevens van Schoe online gevonden? Check de bronnen.

Wie heet er nog meer Schoe?

Wie heten er ook Schoe? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Schoe
Wie heet er nog meer Schoe? Speur onbekende naamdragers op, op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Schoe?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Schoe?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Schoe. Zoek schrijfwijzen van Schoe »

Ben ik familie van de "bekende" Schoe?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Schoe, de beruchte boef Schoe, of moviestar Schoe? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Schoe wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Schoe ?
Maken bekende of beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Schoe?

Google eens op "stamboom Schoe" of "genealogie Schoe" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Schoe:

Terug in de geschiedenis Schoe

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt gevonden, kunt u verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Schoe-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Schoe

overleden Schoe
Grafstenen van overleden Schoe familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Schoe dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat is de oorsprong van Schoe?

De naam Schoe bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Schoe in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel familieleden zult vinden. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Schoe

De naam Schoe: Wat is de herkomst van de naam Schoe? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Schoe (NL) »

België:
Zoek herkomst van Schoe (BE) »

Wat betekent de naam Schoe?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Schoe vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Schoe
Wat betekent Schoe?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Schoe. Zoek betekenis van Schoe »

Heeft de familie Schoe een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Schoe te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Schoe die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Schoe oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Schoe bekend?

Zoek naar familiewapen "Schoe"

Kunt u geen familiewapen van Schoe vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Schoe laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Schoe, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Boeken familieonderzoek

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Schoe kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn via internet te verkrijgen en kunnen assisteren bij het familieonderzoek Schoe:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Geef de familiegeschiedenis Schoe kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Schoe
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Schoe:

Nog meer ideeën

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over familie Schoe? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Schoe
Lees meer over stamboomononderzoek naar Schoe

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Schoe
Hoe leefde Schoe in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Schoe in het Nationaal Archief.

 • Schoe in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Schoe.

 • Krantenartikelen waarin Schoe voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Schoe, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer gegevens over uw familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Schoe
Vind ook informatie over familie Schoe in de archieven.

Stamboom Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met onderzoek naar familie Schoe wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is bij onderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Schoe van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Schoe deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Schoe. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende input voor stamboom Schoe

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Schoe? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Schoe uitzoeken
Meer weten over Schoe?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aldenzee | stamboom Aman | stamboom Behari | stamboom Apperloo | stamboom Beeuwkes