de beste online bronnen voor

Stamboom Scherer


De online bronnen en gegevens voor stamboom Scherer
Benieuwd naar de stamboom van familie Scherer? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van uw familie. De verwijzingen op deze pagina zijn specifiek voor Scherer.
Tip: naast de online tips op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Scherer in 5 minuten


Het starten met de stamboom Scherer is eigenlijk heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Scherer
Uw stamboom maken Scherer

Stamboomonderzoek naar Scherer - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Scherer hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Scherer.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Scherer, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor stamboom Scherer.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Scherer uitvoeren.

Stamboomonderzoek Scherer
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Scherer

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Scherer
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Scherer

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Scherer is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde achternaam Scherer betekent niet automatisch dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u data gevonden hebt, zodat u het altijd kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Scherer zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om copyright issues te omzeilen en om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Scherer online
Scherer online gevonden? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Scherer

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel online te vinden zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Scherer
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Scherer

Snel veel informatie vinden voor familie Scherer? Zoek direct resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Scherer
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Scherer.
 • FamilySearch.org Scherer
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Scherer.

 • Zoek "Scherer" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Scherer
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Scherer".

 • Archieven Scherer
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • CBG Scherer
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Scherer".

De stamboom steeds verder laten groeien

Ga steeds verder terug in de tijd met verder stamboomonderzoek naar Scherer. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Scherer: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Scherer: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Scherer: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Scherer: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Scherer te vinden, de stamvader Scherer en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Scherer geeft een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Scherer
Stamvader Scherer is de naamgever van de familie Scherer


stamreeks Scherer
kwartierstaat Scherer
genealogie Scherer
parenteel Scherer

Wat is de oorsprong van de naam Scherer?

De naam Scherer bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart kunt u zien waar Scherer in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Scherer

De naam Scherer: Wat is de herkomst van de naam Scherer? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Scherer (NL) »

België:
Zoek herkomst van Scherer (BE) »

Terug in de geschiedenis Scherer

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Scherer

overleden Scherer
Informatie over overleden Scherer familieleden geven veel extra gegevens voor stamboomonderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Scherer dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Scherer?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Scherer, de beruchte boef Scherer, of filmster Scherer? U hoeft niet per definitie familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel mensen die eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Scherer misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Scherer ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Scherer?

Google eens op "stamboom Scherer" of "genealogie Scherer" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Scherer:

Programmatuur

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Schrijfwijzen Scherer?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Scherer?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Scherer. Zoek schrijfwijzen van Scherer »

Heeft de familie Scherer een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Scherer die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Scherer bekend?

Zoek naar familiewapen "Scherer"

Kunt u geen familiewapen van Scherer vinden, dan wil dat nog niet betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Scherer laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Scherer, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Scherer?

Wie heeft nog meer de achternaam Scherer? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw onderzoek.


meer familie Scherer
Wie heet er ook Scherer? Tip: Zoek onbekende familieleden op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Naslagwerken stamboomonderzoek familie Scherer

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van familie Scherer kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen boekenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen helpen bij stamboomonderzoek familie:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Geef de familiegeschiedenis Scherer kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Scherer
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Scherer:

Wat betekent de naam Scherer?

Wat betekent uw naam Scherer? Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Scherer op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Scherer
Wat betekent Scherer?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Scherer. Zoek betekenis van Scherer »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Scherer
Hoe leefde Scherer vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in de middeleeuwen leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Scherer
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Scherer voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Scherer voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Scherer in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Scherer, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Scherer in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Scherer.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Nog meer ideeën voor stamboomonderzoek Scherer

U zoekt nog meer ideeën voor de stamboom van familie Scherer? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Scherer
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Scherer

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om gegevens over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Scherer
Vind ook informatie over familie Scherer in de historische archieven.

Is familie Scherer van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat wel eens voor: "Is mijn familie wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Scherer deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Scherer. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Scherer

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Scherer? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Scherer uitzoeken
Meer weten over de stamboom Scherer?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van den Aakster | stamboom Albronda | stamboom Baerveldt | stamboom Bakarbessy | stamboom Alta