de bronnen voor

Stamboom Ruben


De online bronnen en gegevens voor stamboom Ruben
Onderzoek doen naar uw familie Ruben? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de genelaogie van uw familie Ruben. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor uw familie.
Suggestie: naast de online bronnen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Ruben in 5 minuten


Het begin van de stamboom Ruben is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Ruben
Uw stamboom maken Ruben

Stamboomonderzoek naar Ruben - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Ruben hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Ruben.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Ruben, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor de stamboom Ruben.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Ruben voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Ruben
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Ruben

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Ruben
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Ruben

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Ruben is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Eenzelfde naam Ruben betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg vast waar u data ontdekt heeft, zodat u het kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Ruben zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke problemen te voorkomen EN ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren.


Ruben online
Ruben online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Ruben

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: weet dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Ruben
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Ruben

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Ruben? Zoek direct resultaat op deze sites:

 • Archieven Ruben
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Ruben
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Ruben.

 • WieWasWie Ruben
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Ruben".

 • Zoek "Ruben" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Ruben
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Ruben".

Stamboom steeds meer laten groeien

Ga verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Ruben. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Ruben: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Ruben: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Ruben: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Ruben: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Ruben te vinden, de stamvader Ruben en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Ruben geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Ruben
Stamvader Ruben is de naamgever van de familie Ruben


stamreeks Ruben
kwartierstaat Ruben
genealogie Ruben
parenteel Ruben

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om meer gegevens over familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Ruben
Vind ook informatie over familie Ruben in de historische archieven.

Schrijfwijzen Ruben?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Ruben?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Ruben. Zoek schrijfwijzen van Ruben »

Terug in de geschiedenis Ruben

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Ruben

overleden Ruben
Grafstenen van overleden Ruben familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Ruben dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wat betekent de naam Ruben?

Wat betekent de naam Ruben? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Ruben op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Ruben
Wat betekent Ruben?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Ruben. Zoek betekenis van Ruben »

Aanvullende ideeën

U zoekt nog meer ideeën voor familie Ruben? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Ruben
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Ruben

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is bij stamboomonderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Geef de familiegeschiedenis Ruben kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier zijn een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Ruben
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Ruben:

Wie heet er nog meer Ruben?

Wie heeft nog meer de naam Ruben? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Ruben
Wie heet er ook Ruben? Zoek bekende of onbekende naamdragers op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Ruben een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Ruben te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Ruben die alleen mag gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Ruben oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Ruben bekend?

Zoek naar familiewapen "Ruben"

Kunt u geen familiewapen voor Ruben vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Ruben laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Ruben, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Boeken voor stamboomonderzoek Ruben

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Ruben kan opstellen. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste genealogische boeken. De volgende boeken kunnen assisteren bij genealogisch onderzoek:

Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Waar komt de familienaam Ruben vandaan?

De naam Ruben bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar Ruben in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Ruben

De naam Ruben: Waar komt de naam Ruben vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Ruben (NL) »

België:
Zoek herkomst van Ruben (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Ruben
Hoe leefde Ruben vroeger? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Ruben in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Ruben.

 • Krantenartikelen waarin Ruben voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Ruben, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Ruben in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Ben ik familie van de "bekende" Ruben?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Ruben, de beruchte boef Ruben, of filmster Ruben? Dat wil niet zeggen dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een bekend figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel mensen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de bekende Ruben misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Ruben ?
Maken beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Ruben?

 • Biografisch Portaal Ruben
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over kopstukken en beroemde figuren uit de geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Ruben" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Ruben voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Ruben" of "genealogie Ruben" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Ruben:

Is familie Ruben van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen deze vraag wel voor: "Is mijn familie misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Ruben deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Ruben. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Nederlandse adelijke families

Aavullende input voor stamboom Ruben

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Ruben? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Ruben uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Ruben?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Cooijmans | stamboom Van Geldorp | stamboom Bonder | stamboom Asselman | stamboom Bogaert