de bronnen

Stamboom Rooseboom


De online gegevens voor stamboom Rooseboom
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Rooseboom? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de stamboom van uw familie. De verwijzingen op deze webpage zijn zoveel mogelijk specifiek voor Rooseboom.
Tip: naast de tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Rooseboom in 5 minuten


Het begin van stamboom Rooseboom is in de basis erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Rooseboom
Uw stamboom maken Rooseboom

Stamboomonderzoek naar Rooseboom - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Rooseboom hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Rooseboom.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Rooseboom.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Rooseboom voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Rooseboom
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Rooseboom

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Rooseboom
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Rooseboom

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Stamboom Rooseboom steeds meer laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Rooseboom. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Rooseboom: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Rooseboom: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Rooseboom: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Rooseboom: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de naam Rooseboom te vinden, de stamvader Rooseboom en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee op een familiewapen Rooseboom.

De stamreeks Rooseboom geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar de stamboom Rooseboom.stamvader Rooseboom
Stamvader Rooseboom is de naamgever van de familie Rooseboom


stamreeks Rooseboom
kwartierstaat Rooseboom
genealogie Rooseboom
parenteel Rooseboom

Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Rooseboom is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke naam Rooseboom betekent niet automatisch dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Rooseboom zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te voorkomen EN om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Rooseboom online
Rooseboom online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Rooseboom

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Rooseboom. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Rooseboom
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Rooseboom

Eenvoudig gegevens vinden voor de familie Rooseboom? Zoek resultaat op deze sites:

 • CBG Rooseboom
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Rooseboom".

 • MyHeritage.com Rooseboom
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Rooseboom.
 • FamilySearch.org Rooseboom
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Rooseboom.

 • Archieven Rooseboom
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

Terug in de geschiedenis Rooseboom

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Rooseboom

overleden Rooseboom
Informatie over overleden Rooseboom familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan deze persoon Rooseboom dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Heeft de familie Rooseboom een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Rooseboom te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Rooseboom die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Rooseboom oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Rooseboom bekend?

Zoek naar familiewapen "Rooseboom"

Kunt u geen familiewapen van Rooseboom vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Rooseboom laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Rooseboom, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Historische archieven

De archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet of ga er langs om informatie over familie op te zoeken.

Regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Rooseboom
Vind meer informatie over familie Rooseboom in de historische archieven.

Geef de familiegeschiedenis Rooseboom kleur

Genealogisch onderzoek geeft in de regel alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Rooseboom
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Rooseboom:

Ben ik familie van de "bekende" Rooseboom?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Rooseboom, de beruchte crimineel Rooseboom, of filmster Rooseboom? U hoeft niet per sefamilie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die per toeval dezelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Rooseboom wellicht al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Rooseboom ?
Maken beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Rooseboom?

Google eens op "stamboom Rooseboom" of "genealogie Rooseboom" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar uw of andere familie Rooseboom:

Stamboom Software

Er is bij stamboomonderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Rooseboom
Hoe leefde Rooseboom in het verleden? Het beroemde schilderij van Brueghel toont veel oude beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Rooseboom
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Rooseboom voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Rooseboom voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Rooseboom in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Rooseboom.

Schrijfwijzen Rooseboom?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Rooseboom?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Rooseboom. Zoek schrijfwijzen van Rooseboom »

Wie heet er nog meer Rooseboom?

Wie heten er ook Rooseboom? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Rooseboom
Wie heet er nog meer Rooseboom? Tip: Zoek bekende of onbekende achternaamdragers op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Boeken stamboomonderzoek naar familie Rooseboom

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel tips te vinden hoe men de stamboom van Rooseboom kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen naslagwerken. Deze boeken kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Wat betekent de naam Rooseboom?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Rooseboom op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Rooseboom
Wat betekent Rooseboom?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Rooseboom. Zoek betekenis van Rooseboom »

Extra bronnen voor de stamboom Rooseboom

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Rooseboom? Kijk dan eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Rooseboom
Lees meer over stamboomononderzoek naar Rooseboom

Wat is de oorsprong van Rooseboom?

De naam Rooseboom bestaat al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart ziet u waar Rooseboom in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt traceren. U kunt dan in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Rooseboom

De naam Rooseboom: Wat is de herkomst van de naam Rooseboom? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Rooseboom (NL) »

België:
Zoek herkomst van Rooseboom (BE) »

Is familie Rooseboom van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens voor: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Rooseboom deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Rooseboom. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer over stamboom Rooseboom

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Rooseboom? Overweeg dan het volgende:


stamboom Rooseboom uitzoeken
Meer weten over de stamboomvan familie Rooseboom?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Bostelaar | stamboom Bargeman | stamboom Bandhoe | stamboom Betting | stamboom Bernadina