de beste bronnen voor

Stamboom Roodzant


Overzicht van de beste bronnen en gegevens voor stamboom Roodzant
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Roodzant? Begin hieronder met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De links zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Roodzant.
Suggestie: naast de online verwijzingen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Roodzant in 5 minuten


Het begin van de stamboom Roodzant is in de basis heel simpel. U start de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Roodzant
De stamboom maken Roodzant

Stamboomonderzoek naar Roodzant - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Roodzant hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Roodzant.

Op deze site vindt u veel tips voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Roodzant.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Roodzant uitvoeren.

Stamboomonderzoek Roodzant
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Roodzant

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Roodzant
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Roodzant

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Waarschuwing: Om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Roodzant is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke naam Roodzant betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (lees: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en indien mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u data gevonden heeft. Zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Roodzant zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te voorkomen EN ook om de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Roodzant online
Roodzant online ontdekt? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Roodzant

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw stamboom snel online te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Roodzant
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Roodzant

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Roodzant? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • MyHeritage.com Roodzant
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Roodzant.
 • CBG Roodzant
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Roodzant".

 • Archieven Roodzant
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Roodzant" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Stamboom Roodzant verder laten groeien

U wilt stamboom steeds uitgebreider laten groeien? Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Roodzant. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Roodzant: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Roodzant: dit betreft stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Roodzant: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Roodzant: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Roodzant te vinden, de stamvader Roodzant en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Roodzant geeft een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Roodzant
Stamvader Roodzant is de naamgever van de familie Roodzant


stamreeks Roodzant
kwartierstaat Roodzant
genealogie Roodzant
parenteel Roodzant

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk op internet om meer gegevens over familieleden te acherhalen.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze oude administraties.

informatie Roodzant
Vind ook informatie over familie Roodzant in de historische archieven.

Vastleggen van alle stamboomdata

Er is bij stamboomonderzoek veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Roodzant?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Roodzant, de beruchte crimineel Roodzant, of moviestar Roodzant? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn heel veel mensen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Roodzant wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Roodzant ?
Maken bekende of beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Roodzant?

Google eens op "stamboom Roodzant" of "genealogie Roodzant" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Roodzant:

Wat betekent de naam Roodzant?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Roodzant op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Roodzant
Wat betekent Roodzant?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Roodzant. Zoek betekenis van Roodzant »

Heeft de familie Roodzant een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Roodzant die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Roodzant bekend?

Zoek naar familiewapen "Roodzant"

Kunt u geen familiewapen van Roodzant vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Roodzant laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Roodzant, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Wie heet er nog meer Roodzant?

Wie heten er nog meer Roodzant? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Roodzant
Wie heet er nog meer Roodzant? Speur onbekende familieleden op, op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Roodzant

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Roodzant

overleden Roodzant
Grafstenen van overleden Roodzant familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Roodzant dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Schrijfwijzen Roodzant?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Roodzant?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Roodzant. Zoek schrijfwijzen van Roodzant »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Roodzant
Hoe leefde Roodzant in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Roodzant
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Roodzant voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Roodzant in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Roodzant.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Roodzant in het Nationaal Archief.

Naslagwerken genealogisch onderzoek familie Roodzant

Ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van familie Roodzant kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen boeken. Deze boeken zijn via internet te bestellen en kunnen behulpzaam zijn bij het familieonderzoek naar:

Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
 

Wat is de oorsprong van de familienaam Roodzant?

De naam Roodzant bestaat al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart kunt u zien waar de naam Roodzant in Nederland of België veel gebruikt is - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Roodzant

De naam Roodzant: Maar waar komt de naam Roodzant vandaan? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Roodzant (NL) »

België:
Zoek herkomst van Roodzant (BE) »

Extra ideeën voor de stamboom Roodzant

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Roodzant? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Roodzant
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Roodzant

Geef de familiegeschiedenis Roodzant kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële archieven. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Roodzant
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Roodzant:

Is familie Roodzant van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Roodzant deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Roodzant. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Nederlandse adelijke families

Meer weten over stamboom Roodzant

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Roodzant? Bedenk dan het volgende:


stamboom Roodzant uitzoeken
Meer weten over Roodzant?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aaij | stamboom Adelerhof | stamboom El Bakkali | stamboom Beaujean | stamboom Baarsma