de beste bronnen

Stamboom Romkema


Overzicht van de bronnen voor stamboom Romkema
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Romkema? Begin hier met de stamboom van uw familie Romkema. De verwijzingen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor familie Romkema.
Suggestie: naast de online tips op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van uw stamboom Romkema in 5 minuten


Het begin van stamboom Romkema is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Romkema
Uw stamboom maken Romkema

Stamboomonderzoek naar Romkema - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Romkema hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Romkema.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Romkema.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Romkema voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Romkema
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Romkema

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Romkema
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Romkema

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Romkema

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw voorouders online te vinden zijn?Let op: onthoud dat gegevens van anderen onjuist kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Romkema langzamerhand uit.


familie Romkema
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Romkema

Snel veel informatie vinden voor familie Romkema? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • CBG Romkema
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Romkema".

 • FamilySearch.org Romkema
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Romkema.

 • Zoek "Romkema" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • WieWasWie Romkema
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Romkema".

Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Romkema is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Eenzelfde achternaam Romkema betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u bepaalde data ontdekt heeft. Zodat u het altijd kunt controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Romkema zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bron om auteursrechtelijke issues te omzeilen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Romkema online
Gegevens van Romkema online gevonden? Controleer de oorspronkelijke bronnen.

De stamboom Romkema verder laten groeien

Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Romkema. Kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Romkema: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Romkema: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Romkema: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Romkema: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van de achternaam Romkema te vinden, de stamvader Romkema en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Romkema geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Romkema
Stamvader Romkema is de naamgever van de familie Romkema


stamreeks Romkema
kwartierstaat Romkema
genealogie Romkema
parenteel Romkema

Schrijfwijzen Romkema?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Romkema?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Romkema. Zoek schrijfwijzen van Romkema »

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboom mee te verrijken. Kijk op internet om informatie over uw familie op te zoeken.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Romkema
Vind ook informatie over familie Romkema in de historische archieven.

Boeken familieonderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van Romkema kan onderzoeken. Hierbij een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen boekenvoor de startende stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn via internet te verkrijgen en kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Waar komt de naam Romkema vandaan?

De naam Romkema bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar Romkema in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Romkema

De naam Romkema: Wat is de herkomst van Romkema? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Romkema (NL) »

België:
Zoek herkomst van Romkema (BE) »

Terug in de geschiedenis Romkema

Ook informatie over overleden Romkema-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw zoektocht vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Romkema

overleden Romkema
Informatie over overleden Romkema familieleden geven veel aanvullende gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe deze persoon Romkema dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Romkema
Hoe leefde Romkema in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel laat via uitgebeelde spreekwoorden zien hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Romkema voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Romkema in het Nationaal Archief.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Romkema, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Ben ik familie van de "bekende" Romkema?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Romkema, de beruchte crimineel Romkema, of filmster Romkema? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde naam als een bekend persoon wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die toevallig eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit waarschijnlijk.

Om uit te vinden of u al dan niet familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende persoon. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Romkema wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Romkema ?
Maken beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Romkema?

Google eens op "stamboom Romkema" of "genealogie Romkema" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar familie Romkema:

Geef de familiegeschiedenis Romkema kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële archieven. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Romkema
 • Bezoek het lokale museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Romkema:

Programmatuur

Wanneer u een tijdje druk bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Romkema ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij stamboomonderzoek vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle gegevens, en hun verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen verschillende genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Romkema een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor Romkema te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Romkema die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Romkema oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Romkema bekend?

Zoek naar familiewapen "Romkema"

Kunt u geen familiewapen Romkema vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Romkema laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Romkema, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Nog meer bronnen voor de stamboom Romkema

U zoekt nog meer bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Romkema? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Romkema
Lees meer over stamboomononderzoek naar Romkema

Wie heet er nog meer Romkema?

Wie heten er nog meer Romkema? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Romkema
Wie heet er nog meer Romkema? Zoek bekende of onbekende familieleden op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat betekent de naam Romkema?

Wat betekent uw naam Romkema? Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Romkema vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Romkema
Wat betekent Romkema?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Romkema. Zoek betekenis van Romkema »

Is familie Romkema van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag wel eens voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Romkema deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Romkema. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Romkema

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek Romkema? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Romkema uitzoeken
Meer weten over de stamboom Romkema?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aaij | stamboom Adelerhof | stamboom El Bakkali | stamboom Beaujean | stamboom Baarsma