de beste bronnen voor

Stamboom Rijpers


De bronnen en gegevens voor stamboom Rijpers
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Rijpers? Begin hier met de stamboom van uw familie. De verwijzingen op deze page zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Rijpers.
Tip: naast de online tips op deze website, raadpleeg ook:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Rijpers in 5 minuten


Het begin van de stamboom Rijpers is in de basis erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Rijpers
De stamboom maken Rijpers

Stamboomonderzoek naar Rijpers - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Rijpers hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Rijpers.

Op deze site vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste links zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Rijpers, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor stamboom Rijpers.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Rijpers uitvoeren.

Stamboomonderzoek Rijpers
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Rijpers

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Rijpers
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Rijpers

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

De stamboom steeds verder uitzoeken

U wilt stamboom Rijpers steeds uitgebreider uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Rijpers. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Rijpers: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Rijpers: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Rijpers: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Rijpers: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Rijpers te vinden, de stamvader Rijpers en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Rijpers.

De stamreeks Rijpers geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Rijpers.stamvader Rijpers
Stamvader Rijpers is de naamgever van de familie Rijpers


stamreeks Rijpers
kwartierstaat Rijpers
genealogie Rijpers
parenteel Rijpers

NB: Om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Rijpers is het belangrijk om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke naam Rijpers betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u data ontdekt hebt, zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Rijpers zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Rijpers online
Rijpers online ontdekt? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Rijpers

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel op internet te zoeken zijn?Let op: weet dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Rijpers
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Rijpers

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Rijpers? Vind direct resultaat op deze sites:

 • WieWasWie Rijpers
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Rijpers".

 • FamilySearch.org Rijpers
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Rijpers.

 • Archieven Rijpers
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Rijpers
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Rijpers.
 • CBG Rijpers
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Rijpers".

Schrijfwijzen Rijpers?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Rijpers?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Rijpers. Zoek schrijfwijzen van Rijpers »

Wie heet er nog meer Rijpers?

Wie heten er ook Rijpers? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw onderzoek.


meer familie Rijpers
Wie heet er ook Rijpers? Zoek onbekende naamgenoten op Online Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Terug in de geschiedenis Rijpers

Wanneer u al wat gegevens van stamboomleden hebt ontdekt, kunt u verder terug in het verleden. Ook gegevens over overleden Rijpers-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Rijpers

overleden Rijpers
Grafstenen van overleden Rijpers familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Rijpers dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Ben ik familie van de "bekende" Rijpers?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Rijpers, de beruchte crimineel Rijpers, of moviestar Rijpers? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen bekende figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de genealogie van de bekende Rijpers misschien al eens door iemand is onderzocht.


Lid van familie Rijpers ?
Maken bekende of beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Rijpers?

Google eens op "stamboom Rijpers" of "genealogie Rijpers" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Rijpers:

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Rijpers
Hoe leefde Rijpers vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Rijpers, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Krantenartikelen waarin Rijpers voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Rijpers in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Rijpers.

 • Bibliografie Rijpers
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Rijpers voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Stamboom Software

Wanneer u een tijdje druk bent geweest met stamboomonderzoek naar familie Rijpers ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens, en hun onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Rijpers?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Rijpers op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Rijpers
Wat betekent Rijpers?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Rijpers. Zoek betekenis van Rijpers »

Extra ideeën voor stamboomonderzoek Rijpers

U zoekt extra bronnen om meer te weten te komen over de stamboom van familie Rijpers? Raadpleeg dan eens de volgende bronnen:


bronnen stamboom Rijpers
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Rijpers

Geef de familiegeschiedenis Rijpers kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats heeft men gewoond en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Rijpers
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek een lokaal museum


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Rijpers:

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om gegevens over uw familie te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Rijpers
Vind ook informatie over familie Rijpers in de historische archieven.

Waar komt de familienaam Rijpers vandaan?

De naam Rijpers bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een kaart ziet u waar Rijpers in Nederland of België veel gehanteerd wordt - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden kunt vinden. U kunt vervolgens in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Rijpers

De naam Rijpers: Wat is de herkomst van Rijpers? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Rijpers (NL) »

België:
Zoek herkomst van Rijpers (BE) »

Naslagwerken voor familieonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn aanwijzingen te vinden hoe men de stamboom van Rijpers kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen boekenvoor de startende stamboomonderzoeker. Deze boeken zijn online te koop en kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Heeft de familie Rijpers een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor Rijpers te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Rijpers die alleen mag gebruiken als u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Rijpers oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Rijpers bekend?

Zoek naar familiewapen "Rijpers"

Kunt u geen familiewapen van Rijpers vinden, wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Rijpers laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse onderdelen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Rijpers, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Is familie Rijpers van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Rijpers deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Rijpers. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Rijpers

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Rijpers? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Rijpers uitzoeken
Meer weten over de stamboom Rijpers?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Van Agt | stamboom Achthoven | stamboom Van Aller | stamboom Akbar | stamboom Andree