de beste bronnen voor

Stamboom Pross


Overzicht van de bronnen en gegevens voor stamboom Pross
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Pross? Begin hier met de genelaogie van uw familie Pross. De bronnen op deze page zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Pross.
Suggestie: naast de verwijzingen op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin stamboom Pross in 5 minuten


Het starten met de stamboom Pross is eigenlijk erg eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Schrijf op van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Pross
Uw stamboom maken Pross

Stamboomonderzoek naar Pross - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Pross hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Pross.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Pross, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten kunt vinden - specifiek voor de stamboom Pross.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Pross uitvoeren.

Stamboomonderzoek Pross
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Pross

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Pross
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Pross

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

Om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Pross is het van belang om rekening te houden met het volgende.

 • Een identieke achternaam Pross betekent niet vanzelf dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gevonden gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data ontdekt heeft, zodat u het altijd kunt controleren.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Pross zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bron om auteursrechtelijke issues te voorkomen EN daarnaast om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Pross online
Informatie over Pross online gevonden? Check de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Pross

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te zoeken zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van anderen incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Pross langzamerhand uit.


familie Pross
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Pross

Eenvoudig informatie vinden voor familie Pross? Vind resultaat op deze sites:

 • FamilySearch.org Pross
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Pross.

 • MyHeritage.com Pross
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Pross.
 • Zoek "Pross" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Pross
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Pross".

De stamboom Pross steeds uitgebreider uitzoeken

Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Pross. Kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Pross: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Pross: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Pross: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Pross: dit is stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Pross te vinden, de stamvader Pross en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Pross geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Pross
Stamvader Pross is de naamgever van de familie Pross


stamreeks Pross
kwartierstaat Pross
genealogie Pross
parenteel Pross

Geef de familiegeschiedenis Pross kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Pross
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Pross:

Wat is de oorsprong van familienaam Pross?

De naam Pross bestaat zeker al eeuwen. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Pross in Nederland of België veel gehanteerd is - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam van oorsprong vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel familieleden zult traceren. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Pross

De naam Pross: Maar waar komt de naam Pross nu vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Pross (NL) »

België:
Zoek herkomst van Pross (BE) »

Stamboom Programmatuur

Er is bij onderzoek vaak zoveel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij de keuze voor een programma op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Wat betekent de naam Pross?

Uw voorouders hebben een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Pross op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Pross
Wat betekent Pross?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Pross. Zoek betekenis van Pross »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familieverleden beeld en kleur te geven.

geschiedenis Pross
Hoe leefde Pross in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont hoe mensen in de middeleeuwen leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Pross voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Pross
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Pross voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Pross in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Boeken stamboomonderzoek

Ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van Pross kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn online te bestellen en kunnen behulpzaam zijn bij het genealogisch onderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
 

Wie heet er nog meer Pross?

Wie heeft nog meer de naam Pross? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Pross
Wie heet er nog meer Pross? Zoek bekende of onbekende achternaamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Aanvullende ideeën voor stamboomonderzoek Pross

U zoekt extra ideeën voor familie Pross? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Pross
Lees meer over stamboomononderzoek naar Pross

Schrijfwijzen Pross?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Pross?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Pross. Zoek schrijfwijzen van Pross »

Heeft de familie Pross een familiewapen?

U kunt in bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Pross die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Pross bekend?

Zoek naar familiewapen "Pross"

Kunt u geen familiewapen Pross vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is toegestaan een familiewapen maken. Het wapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Pross laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Pross, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Historische archieven

De regionale archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om informatie over uw familieleden te vinden.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen.

informatie Pross
Vind ook informatie over familie Pross in de historische archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Pross?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Pross, de beruchte crimineel Pross, of moviestar Pross? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek uit te voeren naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt, is dat de stamboom of genealogie van de beroemde Pross misschien al eens is uitgezocht.


Lid van familie Pross ?
Maken bekende of beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Pross?

Google eens op "stamboom Pross" of "genealogie Pross" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Pross:

Terug in de geschiedenis Pross

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Pross

overleden Pross
Grafstenen van overleden Pross familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Pross dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Is familie Pross van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag eens voor: "Is mijn familie of een voorouder misschien van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Pross deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Pross. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Aavullende informatie voor de stamboom Pross

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Pross? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Pross uitzoeken
Meer weten over de stamboom Pross?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Acheampong | stamboom Adhin | stamboom Aarse | stamboom Van Abbema | stamboom Aalbrecht