de bronnen

Stamboom Post


Overzicht van de online gegevens voor stamboom Post
Onderzoek doen naar uw familie Post? Begin hier met de stamboom van uw familie Post. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk specifiek voor familie Post.
Tip: naast de online bronnen op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Post in 5 minuten


Het starten met stamboom Post is eigenlijk erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboom zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Post
De stamboom maken Post

Stamboomonderzoek naar Post - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Post hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieleden - en zelfs anderen die ook interesse hebben in familie Post.

Op deze pagina vindt u veel tips, bronnen voor stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Post, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor stamboom Post.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Post uitvoeren.

Stamboomonderzoek Post
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Post

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Post
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Post

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Zaken om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van stamboomonderzoek naar Post is het van belang om altijd rekening te houden met de volgende punten.

 • Eenzelfde achternaam Post betekent niet per definitie dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Leg altijd vast waar u bepaalde data gevonden heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Post zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om copyright problemen te voorkomen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Post online
Post online ontdekt? Check de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Post

Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Post langzamerhand uit.


familie Post
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Post

Snel veel gegevens vinden voor familie Post? Vind resultaat op de volgende sites:

 • WieWasWie Post
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Post".

 • CBG Post
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Post".

 • Zoek "Post" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • FamilySearch.org Post
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Post.

 • MyHeritage.com Post
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Post.

De stamboom Post steeds uitgebreider laten groeien

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Post. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek te doen:

 • stamreeks Post: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Post: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Post: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Post: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld het begin van de achternaam Post te vinden, de stamvader Post en tegelijk dikwijls ook de beroepen van de voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Post geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek naar Post.stamvader Post
Stamvader Post is de naamgever van de familie Post


stamreeks Post
kwartierstaat Post
genealogie Post
parenteel Post

Wat betekent de naam Post?

Wat betekent de naam Post? Uw voorouders hebben een naam aangenomengenoemd. Waar is de naam Post vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Post
Wat betekent Post?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Post. Zoek betekenis van Post »

Wie heet er nog meer Post?

Wie heeft nog meer de naam Post? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Post
Wie heet er ook Post? Zoek bekende of onbekende familieleden op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Heeft de familie Post een familiewapen?

U kunt in {#id:299|de }bekende archieven{#id:300| (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) }{#id:301|opzoeken|speuren} of er een familiewapen voor {#id:302|uw familienaam|Post} te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Post die alleen {#id:303|mag|kunt} gebruiken {#id:304|indien|als} u {#id:305|echt|werkelijk} in mannelijke lijn afstamt van {#id:306|de voorvader|diegene} die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk {#id:307|hier|daar}voor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Post bekend?

Zoek naar familiewapen "Post"

Kunt u geen familiewapen Post vinden, {#id:308|dan }wil dat nog niet {#id:309|direct }zeggen dat uw familie geen familiewapen {#id:310|heeft of }heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd {#id:311|"zoek"|in vergetelheid|buiten gebruik} geraakt. Tijdens uw onderzoek {#id:312|stuit u wellicht nog op|vindt u wellicht nog} een familiewapen.

{#id:313|Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft,|Heeft uw familie geen familiewapen,} dan kunt u {#id:314|kiezen voor: }een {#id:315|eigen }familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland {#id:316|is toegestaan|mag} een familiewapen maken. Het {#id:317|familie}wapen moet {#id:318|wel }voldoen aan de {#id:319|regels van de heraldiek|heraldische regels} en {#id:320|moet }uniek zijn.

{#id:321|Het is aan te raden een {#id:322|{#id:323|heraldisch }expert|heraldicus} {#id:324|in te schakelen|te raadplegen} als u een familiewapen wilt laten maken. }U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Post laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit {#id:325|kunnen }zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen {#id:326|bestaat uit|heeft} {#id:327|verschillende|diverse} {#id:328|onder}delen. {#id:329|Hieronder|Hierna} staan de belangrijkste {#id:330|{#id:331|onder}delen }beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Post, maar {#id:332|slechts|uitsluitend bedoeld als} een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. {#id:333|Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen. }


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. {#id:334|In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. }{#id:335|De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.}


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. {#id:336|In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. }{#id:337|Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen één familie. }Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek){#id:338|, die de kleuren heeft van het dekkleed}.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. {#id:339|Zij bestaan in de regel uit twee kleuren{#id:340|: een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering)}.}

Schrijfwijzen Post?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Post?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Post. Zoek schrijfwijzen van Post »

Boeken stamboomonderzoek naar familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Post kan uitzoeken. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste online te verkrijgen genealogische boekenvoor de beginnende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. De volgende boeken kunnen behulpzaam zijn bij genealogisch onderzoek:

Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
 

Ben ik familie van de "bekende" Post?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Post, de beruchte boef Post, of filmster Post? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u werkelijk familie bent. Er zijn veel personen die toevalligerwijze eenzelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u misschien hebt is dat de genealogie van de bekende Post wellicht al eens is uitgezocht.


Lid van familie Post ?
Maken beruchte beroemdheden van vroeger ook deel uit van uw familie Post?

Google eens op "stamboom Post" of "genealogie Post" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Post:

Terug in de geschiedenis Post

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Post

overleden Post
Informatie over overleden Post familieleden geven veel extra informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te hoe het familielid Post dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Post kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Post
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Post:

Aanvullende bronnen

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Post? Kijk eens bij de volgende links:


bronnen stamboom Post
Lees meer over stamboomononderzoek naar Post

Historische archieven

De historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over uw familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Post
Vind ook informatie over familie Post in de lokale archieven.

Wat is de oorsprong van naam Post?

De naam Post bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar Post in Nederland of België veel gehanteerd is - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u veel informatie over familieleden zult vinden. U kunt dan in de gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Post

De naam Post: Wat is de herkomst van de naam Post? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Post (NL) »

België:
Zoek herkomst van Post (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Post
Hoe leefde Post in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel laat via uitgebeelde gezegden zien hoe mensen vroeger leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Post, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Post in het Nationaal Archief.

 • Krantenartikelen waarin Post voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Post
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Post voorkomt in de geschiedenis.

Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent met onderzoek naar de familie Post wordt het wellicht allemaal wat veel. Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let bij een programma op dat het ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Is familie Post van adel?

Veel genealogisch onderzoekers krijgen de vraag voor: "Is mijn familie of een voorouder van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Post deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Post. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over stamboom Post

Hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Post? Overweeg dan het volgende eens:


stamboom Post uitzoeken
Meer weten over familie Post?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Kramer | stamboom Kuiper | stamboom Van Veen | stamboom Van der Wal | stamboom Kuipers