de online bronnen voor

Stamboom Pootjes


Overzicht van de online gegevens voor stamboom Pootjes
Stamboomonderzoek doen naar familie Pootjes? Begin hier met de genelaogie van familie Pootjes. De verwijzingen op deze pagina zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd voor Pootjes.
Tip: naast de online tips op deze website, is dit ook een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start van stamboom Pootjes in 5 minuten


Het starten met stamboom Pootjes is in de basis heel eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Pootjes
De stamboom maken Pootjes

Stamboomonderzoek naar Pootjes - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Pootjes hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Pootjes.

Op deze site vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Pootjes, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden voor stamboom Pootjes.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Pootjes uitvoeren.

Stamboomonderzoek Pootjes
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Pootjes

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Pootjes
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Pootjes

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Online informatie voor Stamboom Pootjes

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Pootjes. Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel op internet te vinden zijn?Let op: merk op dat data van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Pootjes langzamerhand uit.


familie Pootjes
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Pootjes

Eenvoudig gegevens vinden voor familie Pootjes? Zoek resultaat op de volgende websites:

 • MyHeritage.com Pootjes
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Pootjes.
 • Archieven Pootjes
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Pootjes
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Pootjes.

 • CBG Pootjes
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Pootjes".

De stamboom Pootjes steeds uitgebreider uitzoeken

U wilt stamboom uitgebreider laten groeien? Ga steeds verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Pootjes. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Pootjes: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Pootjes: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Pootjes: dit betreft stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Pootjes: dit betreft onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van achternaam Pootjes te vinden, de stamvader Pootjes en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Pootjes geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Pootjes
Stamvader Pootjes is de naamgever van de familie Pootjes


stamreeks Pootjes
kwartierstaat Pootjes
genealogie Pootjes
parenteel Pootjes

Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Pootjes is het van belang om rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde achternaam Pootjes betekent niet per definitie dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) stamboom gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de bronnen zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg altijd vast waar u gegevens ontdekt heeft, zodat u het kunt controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Pootjes zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om auteursrechtelijke discussies te omzeilen en daarnaast om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Pootjes online
Informatie over Pootjes online ontdekt? Check de oorspronkelijke bronnen.

Wat betekent de naam Pootjes?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Pootjes op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Pootjes
Wat betekent Pootjes?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Pootjes. Zoek betekenis van Pootjes »

Schrijfwijzen Pootjes?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Pootjes?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Pootjes. Zoek schrijfwijzen van Pootjes »

Terug in de geschiedenis Pootjes

Wanneer u al wat data van stamboomleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Pootjes

overleden Pootjes
Informatie over overleden Pootjes familieleden geven veel extra gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Pootjes dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Geef de familiegeschiedenis Pootjes kleur

Stamboomonderzoek geeft vaak alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Pootjes
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Pootjes:

Heeft de familie Pootjes een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Pootjes te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Pootjes die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Pootjes bekend?

Zoek naar familiewapen "Pootjes"

Kunt u geen familiewapen voor Pootjes vinden, wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het wapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Pootjes laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit diverse delen. Hierna staan de belangrijkste delen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Pootjes, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Nog meer bronnen voor stamboomonderzoek Pootjes

U zoekt nog meer bronnen voor familie Pootjes? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Pootjes
Lees meer over stamboomononderzoek naar Pootjes

Vastleggen van alle stamboomgegevens

Er is bij stamboomonderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Naslagwerken familieonderzoek familie Pootjes

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel aanwijzingen te vinden hoe men de genealogie van familie Pootjes kan uitzoeken. Hier een verwijzing naar een paar van de beste naslagwerkenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. Deze boeken kunnen assisteren bij het genealogisch onderzoek:

Het grote familieboek
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
 

Ben ik familie van de "bekende" Pootjes?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Pootjes, de beruchte crimineel Pootjes, of moviestar Pootjes? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u altijd familie bent. Er zijn veel mensen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om uit te vinden of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Pootjes misschien al eens is onderzocht.


Lid van familie Pootjes ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Pootjes?

Google eens op "stamboom Pootjes" of "genealogie Pootjes" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Pootjes:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over uw familie te vinden.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot deze administraties.

informatie Pootjes
Vind meer informatie over familie Pootjes in de archieven.

Wie heet er nog meer Pootjes?

Wie heten er nog meer Pootjes? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Pootjes
Wie heet er ook Pootjes? Speur bekende of onbekende naamdragers op Sociale Netwerken.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Waar komt de familienaam Pootjes vandaan?

De naam Pootjes bestaat mogelijk al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Pootjes in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Pootjes

De naam Pootjes: Maar waar komt de naam Pootjes vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Pootjes (NL) »

België:
Zoek herkomst van Pootjes (BE) »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen.

geschiedenis Pootjes
Hoe leefde Pootjes in het verleden? Het bekende kunstwerk van Brueghel toont diverse middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Pootjes
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Pootjes voorkomt in de geschiedenis.

 • Pootjes in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Pootjes.

 • Krantenartikelen waarin Pootjes voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Is familie Pootjes van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag eens voorgelegd: "Is mijn familie misschien ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel mag, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Pootjes deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Pootjes. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer weten over de stamboom Pootjes

Meer hulp nodig bij uw stamboomonderzoek naar Pootjes? Bedenk dan het volgende:


stamboom Pootjes uitzoeken
Meer weten over van familie Pootjes?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Adelaars | stamboom Akay | stamboom Abdoella | stamboom Ajouaou | stamboom Adang