de bronnen

Stamboom Perdijk


De online gegevens voor stamboom Perdijk
Onderzoek doen naar uw familie Perdijk? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen op deze page zijn gepersonaliseerd voor familie Perdijk.
Tip: naast de online links op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start de stamboom Perdijk in 5 minuten


Het begin van stamboom Perdijk is eigenlijk heel eenvoudig. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Perdijk
De stamboom maken Perdijk

Stamboomonderzoek naar Perdijk - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante bezigheid. Onderzoek naar de familie Perdijk hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Perdijk.

Op deze site vindt u veel tips voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Perdijk, zodat u snel bruikbare resultaten zult vinden voor de stamboom Perdijk.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Perdijk voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Perdijk
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Perdijk

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Perdijk
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Perdijk

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om rekening mee te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Perdijk is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke (achter)naam Perdijk betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer dus altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te controleren).
 • Houd altijd bij waar u data gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Perdijk zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bron om copyright issues te voorkomen en om direct de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Perdijk online
Perdijk online gevonden? Check de bronnen.

Stamboom Perdijk meer uitzoeken

U wilt de stamboom Perdijk steeds verder laten groeien? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Perdijk. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten stamboomonderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Perdijk: onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Perdijk: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Perdijk: dit is stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Perdijk: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van achternaam Perdijk te vinden, de stamvader Perdijk en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorouders.

De stamreeks Perdijk geeft ook een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Perdijk
Stamvader Perdijk is de naamgever van de familie Perdijk


stamreeks Perdijk
kwartierstaat Perdijk
genealogie Perdijk
parenteel Perdijk

Online informatie voor Stamboom Perdijk

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom snel op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer gegevens met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Perdijk
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Perdijk

Eenvoudig veel informatie vinden voor de familie Perdijk? Zoek direct resultaat op deze websites:

 • WieWasWie Perdijk
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Perdijk".

 • Zoek "Perdijk" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • MyHeritage.com Perdijk
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Perdijk.
 • FamilySearch.org Perdijk
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Perdijk.

Wie heet er nog meer Perdijk?

Wie heten er nog meer Perdijk? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Perdijk
Wie heet er ook Perdijk? Tip: Zoek bekende of onbekende achternaamdragers op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Schrijfwijzen Perdijk?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Perdijk?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Perdijk. Zoek schrijfwijzen van Perdijk »

Heeft de familie Perdijk een familiewapen?

U kunt in bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Perdijk die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Perdijk bekend?

Zoek naar familiewapen "Perdijk"

Kunt u geen familiewapen voor Perdijk vinden, dan wil dat nog niet direct zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de heraldische regels en moet uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Perdijk laten maken

Hieronder enkele voorbeelden van hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Perdijk, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant omgeven door de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren.

Terug in de geschiedenis Perdijk

Ook informatie over overleden Perdijk-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u tijdens uw onderzoek vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof).

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Perdijk

overleden Perdijk
Grafstenen van overleden Perdijk familieleden geven veel gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Perdijk dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis en Nederlandse plaatsen. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Perdijk
Hoe leefde Perdijk in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont een groot aantal historische Nederlandse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Perdijk, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Perdijk in het Nationaal Archief.

 • Bibliografie Perdijk
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Perdijk voorkomt in de geschiedenis.

 • Krantenartikelen waarin Perdijk voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Wat is de oorsprong van Perdijk?

De naam Perdijk bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar Perdijk in Nederland of België veel gebruikt is - een aanwijzing waar de naam ook van oorsprong vandaan komt. U kunt dan in gemeentearchieven van die gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Perdijk

De naam Perdijk: Wat is de herkomst van Perdijk? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Perdijk (NL) »

België:
Zoek herkomst van Perdijk (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Perdijk kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier zijn een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Perdijk
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie


Vind ook andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Perdijk:

Wat betekent de naam Perdijk?

Uw voorouders hebben een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Perdijk op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande typen:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Perdijk
Wat betekent Perdijk?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Perdijk. Zoek betekenis van Perdijk »

Ben ik familie van de "bekende" Perdijk?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlandse beroemdheid, bekende familie Perdijk, de beruchte crimineel Perdijk, of moviestar Perdijk? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd figuur wil niet zeggen dat u per se familie bent. Er zijn veel mensen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde figuur. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende Perdijk wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Perdijk ?
Maken bekende of beruchte personen uit het verleden ook deel uit van uw familie Perdijk?

Google eens op "stamboom Perdijk" of "genealogie Perdijk" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Perdijk:

Programmatuur

Wanneer u een tijdje bezig bent geweest met onderzoek naar de familie Perdijk ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is bij onderzoek vaak veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te helpen. Sommige zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er bij een programma op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen verschillende programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Boeken familieonderzoek naar Perdijk

Niet alleen online, maar ook in de boekenwinkel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Perdijk kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar enkele van de beste genealogische boekenvoor de beginnende stamboomonderzoeker. De volgende boeken zijn via internet te koop en kunnen helpen bij familieonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om meer informatie over familie op te speuren.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten zelf een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van uw gemeente over hoe u toegang kunt krijgen tot die administraties.

informatie Perdijk
Vind ook informatie over familie Perdijk in de historische archieven.

Nog meer ideeën

U zoekt nog meer bronnen voor familie Perdijk? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Perdijk
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Perdijk

Is familie Perdijk van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat wel eens voorgelegd: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Perdijk deel uit maakt van deze lijst, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Perdijk. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over stamboom Perdijk

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Perdijk? Bedenk dan het volgende eens:


stamboom Perdijk uitzoeken
Meer weten over Perdijk?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Azzouzi | stamboom Alserda | stamboom Ahrens | stamboom Aries | stamboom Antonia