de beste online bronnen voor

Stamboom Parent


De online bronnen en gegevens voor stamboom Parent
Benieuwd naar de stamboom van uw familie Parent? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie. De links zijn zoveel mogelijk specifiek voor uw familie.
Tip: naast de online bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van uw stamboom Parent in 5 minuten


Het begin van stamboom Parent is in de basis erg simpel. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Schrijf op van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat het begin van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Parent
Uw stamboom maken Parent

Stamboomonderzoek naar Parent - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Parent hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Parent.

Op deze site vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Parent, zodat u zo snel mogelijk bruikbare resultaten zult vinden - specifiek voor de stamboom Parent.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw stamboomonderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Parent voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Parent
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Parent

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Parent
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Parent

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Parent. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

De stamboom verder uitzoeken

U wilt stamboom steeds verder laten groeien? Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Parent. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse soorten onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Parent: dit is stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Parent: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Parent: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Parent: dit is onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van naam Parent te vinden, de stamvader Parent en daarnaast vaak ook de beroepen van de voorvaders.

De stamreeks Parent geeft ook een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Parent
Stamvader Parent is de naamgever van de familie Parent


stamreeks Parent
kwartierstaat Parent
genealogie Parent
parenteel Parent

Om in de gaten te houden

Bij het uitvoeren van uw stamboomonderzoek naar Parent is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde (achter)naam Parent betekent niet per definitie dat er een verwantschap bestaat (lees: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn geslopen (door onleesbaarheid, typfouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken (via meerdere bronnen te verifieren).
 • Leg vast waar u gegevens gevonden heeft. Zodat u het kunt terugvinden.
 • (Delen van) andermans stamboomonderzoeken naar Parent zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Gebruik de originele bronnen om auteursrechtelijke issues te omzeilen EN om de betrouwbaarheid van de data te vast te stellen.


Parent online
Gegevens van Parent online gevonden? Check altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Parent

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Parent. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders snel op internet te vinden zijn?Let op: weet dat data van anderen incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Parent
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Parent

Snel veel gegevens vinden voor familie Parent? Zoek resultaat op de volgende sites:

 • FamilySearch.org Parent
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Parent.

 • MyHeritage.com Parent
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Parent.
 • Archieven Parent
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • Zoek "Parent" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om een stamboomonderzoek mee te verrijken. Kijk online of ga er langs om meer informatie over familie te vinden.

Regionale historische archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die oude administraties.

informatie Parent
Vind ook informatie over familie Parent in de historische archieven.

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk ook eens op de startpagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Parent
Hoe leefde Parent in het verleden? Het beroemde kunstwerk van Brueghel toont diverse oude beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Krantenartikelen waarin Parent voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • Bibliografie Parent
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Parent voorkomt in de geschiedenis.

 • Parent in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Parent.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Parent in het Nationaal Archief.

Schrijfwijzen Parent?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Parent?


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Parent. Zoek schrijfwijzen van Parent »

Heeft de familie Parent een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) opzoeken of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Parent die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk hiervoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Parent bekend?

Zoek naar familiewapen "Parent"

Kunt u geen familiewapen Parent vinden, dan wil dat nog niet direct betekenen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Heeft uw familie geen familiewapen, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Parent laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Parent, maar slechts een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan dus verschillen per afbeelding van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm. Zij bestaan in de regel uit twee kleuren - een kleur op de achterkant, en een (metaal)kleur aan de binnenkant (voering).

Stamboom Programmatuur

Er is veel data beschikbaar. Het kan handig zijn een programma te gebruiken voor het opslaan van alle data, en de onderlinge verbanden.

In de markt bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u data uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Parent?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Parent, de beruchte crimineel Parent, of filmster Parent? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u per se familie bent. Er zijn heel veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende figuur, dient u stamboom onderzoek te doen naar die van de algemeen bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de bekende Parent wellicht al eens is onderzocht.


Lid van familie Parent ?
Maken beruchte personen van vroeger ook deel uit van uw familie Parent?

Google eens op "stamboom Parent" of "genealogie Parent" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar uw familie Parent:

Geef de familiegeschiedenis Parent kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Parent
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Parent:

Terug in de geschiedenis Parent

Wanneer u al wat gegevens van verwanten hebt ontdekt, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Bovenstaande bronnen zijn te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Parent

overleden Parent
Grafstenen van overleden Parent familieleden geven veel informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe deze persoon Parent dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Parent?

Wat betekent de naam Parent? Uw voorouders hebben een naam gekozengenoemd. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Parent vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Parent
Wat betekent Parent?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Parent. Zoek betekenis van Parent »

Wie heet er nog meer Parent?

Wie heten er ook Parent? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Parent
Wie heet er nog meer Parent? Zoek onbekende naamgenoten op, op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Wat is de oorsprong van Parent?

De naam Parent bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Parent in Nederland of België veel gehanteerd wordt - veel gebruik geeft een aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentebibliotheken van die gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Parent

De naam Parent: Maar waar komt Parent vandaan? Zoek het op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Parent (NL) »

België:
Zoek herkomst van Parent (BE) »

Boeken voor genealogisch onderzoek naar Parent

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn veel bronnen te vinden hoe men de stamboom van Parent kan uitzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar enkele van de beste genealogische naslagwerken. De volgende boeken zijn online te verkrijgen en kunnen helpen bij het genealogisch onderzoek familie Parent:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Verborgen verleden
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Nog meer bronnen voor de stamboom Parent

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Parent? Raadpleeg eens de volgende links:


bronnen stamboom Parent
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Parent

Is familie Parent van adel?

Veel stamboom onderzoekers krijgen deze vraag vroeg of laat voor: "Is mijn familie of een voorouder wellicht ook van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Parent deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Parent. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over stamboom Parent

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Parent? Overweeg dan het volgende:


stamboom Parent uitzoeken
Meer weten over familie Parent?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aertsen | stamboom Van Aarsen | stamboom Acton | stamboom Anjema | stamboom Antvelink